Energetikai korszerűsítés Siófokon az Aranypart Kollégiumban

KEHOP-5.2.10-16-2017-00145

Energetikai korszerűsítés Siófokon az Aranypart Kollégiumban

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Energetikai korszerűsítés Siófokon az                                                           Aranypart Kollégiumban

Projekt azonosító száma:                 KEHOP-5.2.10-16-2017-00145

A támogatás összege:                      123 517 001 Ft

Támogatás intenzitása:                     91 %

Projekt megvalósítás ideje:              2018.01.15.-2019.01.14.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Aranypart Kollégium (8600 Siófok, Beszédes sétány 79-81.)

 

 

Projekt célja

 

Jelen projekt kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen projekt hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

A siófoki Aranypart Kollégium feladata alapvetően megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a

szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő

nem tudja biztosítani. Továbbá a tanulók humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése. Természetesen ezeken felül az intézmény a tanulók sportolási, művelődési és önképzési lehetőségeit is biztosítja, amellett hogy öntevékenységüknek, együttműködési készségeinek fejlesztése, önállóságának,

felelősségtudatának fejlesztése is megvalósul. Siófok üdülő-övezetében, a szállodasoron található, szeptember 1-től június 20-ig középiskolai

kollégiumként működik. A pályázat hosszú távú célkitűzése: fenntarthatóbb oktatási intézmény, kulturált és igényes épület megjelenéssel, pozitív

hatás az oktatásra, nevelésre, az intézmény hírnevét erősítő hatások. Közvetlen cél: épület homlokzati felújítása, belső épületérzet jelentős javulása,

energia-megtakarítás, CO2 kibocsájtás csökkentése, közvetett cél: eredményesebb munkakörnyezet, gyermekbarát iskola, az oktatási környezet

javítása. A fejlesztés műszaki tartalmát épületenergetikai szakértő és tervező állította össze. Részletes műszaki leírás: 1. Utolsó fűtött lakószint feletti

födém hőszigetelése - kéthéjú lapostető A kéthéjú tető közé befújással kell a hőszigetelést beépíteni, minimális vastagság 25 cm. A tető teljes

felületét pala-őrleményes lemez szigetelés készül 10 cm-es átfedéssel, új attika bádogozással. 2. Homlokzati falak hőszigetelés A falakon 20 cm

falaknál (EPS fal felületen, XPS lemez lábazatnál), káváknál 4 cm kőzetgyapot, vastag hőszigetelő lemezzel utólagos hőszigetelés. 3. Nyílászáró

szerkezetek Összes homlokzati nyílászáró cseréje szükséges. Ablak- erkély szerkezetek: minimum öt légkamrás kialakítással, színtartó, UV-álló,

ütésálló, hőhídmentes PVC profilból, befűzött horganyzott acélmerevítéssel,hegesztett sarkokkal. Üvegezés: minimum, 4-16-4 mm réteg-felépítésű,

argonnal töltött, float üveg LOW-E bevonattal, Az 1,00 m alatti üveg betörésbiztos üvegezéssel készül Ajtók, kapuk: minimum, 4-16-4 mm rétegfelépítésű,

argonnal töltött, float üveg LOW-E bevonattal. Az 1,00 m alatti ablak betörésbiztos üvegezéssel készül 4. Egyszintes bővítmény felújítása A meglévő lapostető fölé új tartó szerkezet közé 30 cm vastagságban utólagos hőszigetelés kerül elhelyezésre. 5. Hálózatba visszatápláló napelem

rendszerre – 49,92 kWP Napelem: S-energy SN260 P-10 260 Wp polikristályos napelem 6. Napelem rendszerek Napkollektor rendszer 18,2 kW és 8

kW A tervezett állapot összesített energetikai jellemzője megfelel a TNM rendelet 5. sz. mellékletének. A számítás megfelel a TNM rendelet szerint

előírt számításoknak. A projekt során az energetikai felülvizsgálatokra alapozott, energetikai szakemberek dokumentált javaslataira épülő komplex

felújítások kivitelezéséhez a Siófoki Tankerületi Központ is hozzájárult. A Projektterv bemutatja, hogy a tervezési értékek megfelelnek az engedélyezés időpontjában

hatályos TNM rendelet releváns pontjában megfogalmazott szakmai-műszaki szabályozásnak és a Felhívás vonatkozó egyéb követelményeinek (pl.

fajlagos korlátok), és a projektbe vont épületre a kiindulási és tervezett állapotot bemutató 176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet szerinti energetikai

tanúsítványokkal rendelkezik. A projekt teljesíti a horizontális követelményeket. A projekt illeszkedik a tartalmi értékelési szempontokhoz és területspecifikus

értékelési szempontokhoz.