KEHOP-5.2.10-16-2017-00145

Publikálva: 2018. július 24.

Energetikai korszerűsítés Siófokon az Aranypart Kollégiumban

KEHOP-5.2.10-16-2017-00145

Energetikai korszerűsítés Siófokon az Aranypart Kollégiumban

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Energetikai korszerűsítés Siófokon az                                                           Aranypart Kollégiumban

Projekt azonosító száma:                 KEHOP-5.2.10-16-2017-00145

A támogatás összege:                      123 517 001 Ft

Támogatás intenzitása:                     91 %

Projekt megvalósítás ideje:              2020.06.25.-2021.04.29.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Aranypart Kollégium (8600 Siófok, Beszédes sétány 79-81.)

 

 

Projekt célja

 

Jelen projekt kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen projekt hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

A siófoki Aranypart Kollégium feladata alapvetően megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. Továbbá a tanulók humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése. Természetesen ezeken felül az intézmény a tanulók sportolási, művelődési és önképzési lehetőségeit is biztosítja, amellett hogy öntevékenységüknek, együttműködési készségeinek fejlesztése, önállóságának, felelősségtudatának fejlesztése is megvalósul. Siófok üdülő-övezetében, a szállodasoron található, szeptember 1-től június 20-ig középiskolai kollégiumként működik. A pályázat hosszú távú célkitűzése: fenntarthatóbb oktatási intézmény, kulturált és igényes épület megjelenéssel, pozitív hatás az oktatásra, nevelésre, az intézmény hírnevét erősítő hatások. Közvetlen cél: épület homlokzati felújítása, belső épületérzet jelentős javulása, energia-megtakarítás, CO2 kibocsátás csökkentése, közvetett cél: eredményesebb munkakörnyezet, gyermekbarát iskola, az oktatási környezet javítása.

A fejlesztés műszaki tartalmát épületenergetikai szakértő és tervező állította össze.

Az „A” épület korszerűsítése során megvalósult a homlokzat hőszigetelése, a lapostető hőszigetelése, a nyílászárók cseréje és gépészeti korszerűsítés.

A „B” épületben szintén cserére kerültek a nyílászárók és a tetőre napelemes rendszert telepítettek a projekt megvalósítása során.

A projekt során az energetikai felülvizsgálatokra alapozott, energetikai szakemberek dokumentált javaslataira épülő komplex felújítások kivitelezéséhez a Siófoki Tankerületi Központ is hozzájárult. A Projektterv bemutatja, hogy a tervezési értékek megfelelnek az engedélyezés időpontjában hatályos TNM rendelet releváns pontjában megfogalmazott szakmai-műszaki szabályozásnak és a Felhívás vonatkozó egyéb követelményeinek (pl. fajlagos korlátok), és a projektbe vont épületre a kiindulási és tervezett állapotot bemutató 176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványokkal rendelkezik. A projekt teljesíti a horizontális követelményeket. A projekt illeszkedik a tartalmi értékelési szempontokhoz és területspecifikus értékelési szempontokhoz.


 

Menü

Navigáció