A tanulói kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztését, a pedagógusok módszertani megújulását, a tanulás-tanítás folyamatának modernkori támogatását célzó különböző programok közül válogathattak az érdeklődők november utolsó munkanapján. Több helyszínen is szakmai műhelymunkára invitálták a szervezők az oktatás ügye iránt elkötelezett és a fejlesztő elképzelésekre nyitott pedagógustársaikat.

A „Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi Központ intézményeiben” című, EFOP-3.2.3-17-2017-00073 azonosító számú projekt keretében a Tisza-parti Általános Iskola workshopra hívta 2019. november 29-én a digitális pedagógiai eszközök és módszerek iránt érdeklődőket.

A Szegedi Tankerületi Központ négy intézményében, a  Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban, a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola Csólyospálosi Tagintézményében és a  Tisza-parti Általános Iskolában indított program célja a digitális oktatási környezetet kialakítása, a tanulás-tanítás folyamatában egyre inkább nélkülözhetetlenné váló digitális kompetenciák fejlesztése, digitális pedagógiai eszközök és módszerek gyakorlatba történő beépítése, elterjesztése, az élményszerű oktatás megteremtése.

A matematika és szövegértés kompetenciaterülethez kapcsolódó novemberi workshop megszervezésével a Tisza-parti Általános Iskola eddigi tapasztalatait igyekezett megosztani. A műhelymunkával egybekötött interaktív előadások szép számmal vonzották a társintézmények képviselőit.

Ugyancsak november 29-én tartották a SZAB Oktatáselméleti Munkabizottsága és az MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport által megrendezett „A természettudományos gondolkodás fejlesztése az általános és a középiskolában” című szakmai fórumot.

A kutatócsoport, melynek partnerintézményei között a Szegedi Tankerületi Központ több iskolája is szerepel, gondolkodásfejlesztő programok fejlesztését célozta meg az 1., 6., 7. és 10. évfolyamos tanulók körében a környezetismeret, természetismeret, fizika, kémia tantárgyak tanításához kapcsolódva. A fejlesztések kipróbálásában több szegedi pedagógus és intézmény is részt vett.

A kutatócsoport tagjainak célja, hogy hidat teremtsenek a tudományos kutatás és az iskolai gyakorlat között. Tevékenységeik között szerepel mérőeszközök fejlesztése, gondolkodásfejlesztő feladatok kidolgozása, fejlesztő programok hatékonyságának vizsgálata, módszertani segédanyagok készítése. A program folytatásaként 2020 tavaszán „A kisiskoláskori (6-12év) természettudományos gondolkodásfejlesztés gyakorlata” című 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés meghirdetését tervezik, amelyre várják a természettudományos nevelés iránt érdeklődő és elkötelezett kollégákat.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 rendezvénysorozathoz kapcsolódva most műhelymunka keretében számoltak be a fejlesztő kísérletek eddigi eredményeiről, tapasztalatairól.