Azonosító száma: EFOP-3.3.7-17-2017-00007

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Tankerületi Központ

A projekt címe: Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben

A szerződött támogatás összege: 74 988 616 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2017.10.01.-2019.11.20.

Azonosító száma: EFOP-3.3.7-17-2017-00007


A projekt bemutatása:

A projektünk célja olyan informális és nem formális tanulási –módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek: - eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket, az adott iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt; - megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást, közös játékot. A pályázatunk keretében fejlesztendő intézményeink az alábbiak: - Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI (2431 Perkáta, Dózsa Gy. U. 13.)

- Dr. Fejérpataky László Általános Iskola (2425 Iváncsa, Fő u. 61.).