Igazgatási szünet a Miskolci Tankerületi Központban

A Miskolci Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Kormány az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény felhatalmazása alapján, a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tartó igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt a Tankerület zárva tart, a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.A Tankerület hivatali tárhelyére, valamint a postacímére érkező küldemények az igazgatási szünet időtartama alatt nem kerülnek átvételre, beadványok személyesen nem nyújthatók be.

Felhívjuk szíves figyelmét továbbá, hogy az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdésében részletezett határidőkbe, különösen az általános ügyintézési folyamatok, valamint a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások határidejébe.

A fenti időtartam alatt beérkezett megkeresések feldolgozását a Tankerület 2024. január 2. napján kezdi meg.Az igazgatási szünetre vonatkozó további részletszabályokat az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény tartalmazza.

A fentiekkel kapcsolatosan kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket.