Az alább felsorolt intézmények biztosítják a gyermekfelügyeletet - előzetes, előző napi igénybejelentés esetén.

Tanuló felügyeletére kijelölt köznevelési intézmények a Miskolci Tankerületi Központ illetékességi területén