FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására-2022

2022. március 25. 9:17

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A  felhívás teljes szövege megtekinthető és PDF formátumban letölthető a "Kapcsolódó anyagok" alatt.