Törzskönyvi alapadatok:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835101
Elnevezés: ÉSZAK-BUDAPESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 1.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835107-2-41
KSH statisztikai számjel: 15835107-8412-312-01
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361373
Vezető: Tamás Ilona Zsuzsanna
Kinevezés kezdete: 2016.11.30.
Fejezet: XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Általános közzétételi lista, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező 2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletében írtak alapján.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz.

Az adatok az alábbi linken érhetőek el: