TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

 „Együtt-Működik” – Gyógypedagógia és szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepe születéstől a munkábA állásig


Az elnyert támogatás összege 497 968 533 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2018.07.01. – 2022.08.31. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00015

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

 A projekt tartalma

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 2018.07.01 – 2022.08.31. között valósult meg 497,97 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásból. A Kaposvári Tankerületi Központ az alábbi intézményeit vonta be a projekt megvalósításába:

-          Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

-          Nagyatádi Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

-          Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

-          Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

-          Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A projekt átfogó célja összhangban az Emberi Erőforrás Operatív Programban meghatározottakkal, a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatásával, a családok kompetenciáinak erősítésével, a társadalmi elfogadás elősegítésével, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények és utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztésével járuljon hozzá az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javításához, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A projekt konkrét célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények és utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztése.

A projekt keretében 1680 fő pedagógus vett részt képzésben, átképzésben, míg a támogatott programokban részt vevő tanulók száma 2941 fő. A megvalósítás során 66 új képzési módszertan került kidolgozásra, melyet 21 intézményben alkalmaznak.