A Detki Általános Iskola infrastrukturális megújulása

Sajtóközlemény a projekt zárásáról

2018. 12. 20.

Hatvani Tankerületi Központ

a DETKI általános iskola infrastrukturális megújulása

 

A Hatvani Tankerületi Központ 34,2 millió forint támogatást nyert „A Detki Petőfi Sándor Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat megvalósítására.

A fejlesztés, energiamegtakarítás növelése és az oktatás minőségi környezetének megteremtése érdekében történt.

Az intézmény infrastrukturális feltételeinek fejlesztése egy új közösségi tér kialakítása által, valamint egy új fejlesztő terem létrehozásával valósult meg az épület tetőterének beépítése által. A bővítés következtében 150 m2–rel növekedett az épület hasznos alapterülete.   

A külső nyílászárók cseréjével jelentősen javult az épület esztétikája is, de a fő cél az energiatakarékosság és a tanulók és nevelők számára a komfortos hőérzet biztosítása volt. Az épület tereinek bővítése révén- a teljes épületre vonatkozóan - új tűz és füstjelző rendszer került kiépítésre.

 

Az intézményben megvalósított infrastrukturális fejlesztés hosszú távon lehetővé teszi a nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését, és hozzájárul a tanulók optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés megvalósításához.

A beruházás kezdete 2017. 12. 01., tervezett befejezése 2018. 12. 20.

A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósította meg az Európai Unió támogatásával a  Széchenyi 2020 program keretében.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00217

Támogatás összege: 34 204 000 Ft

Támogatás mértéke : 100 %

 

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: fNhkdOTCimVT9zzz0FkkdzaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==


Sajtóközlemény a projekt indításáról

2018. 03. 12.

Hatvani Tankerületi Központ

a DETKI általános iskola infrastrukturális megújulása

 

A Hatvani Tankerületi Központ 34,2 millió forint támogatást nyert „A Detki Petőfi Sándor Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat keretében. Az intézményben tervezett infrastrukturális fejlesztés lehetővé teszi a nevelés-oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának növelését, és hozzájárul a tanulók optimális fejlődését biztosítani képes, minőségi, fenntartható és hatékony köznevelés megvalósításához.

 

A Detki Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, a tartalmi, módszertani megújulás, a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében történik. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Az infrastrukturális fejlesztés révén megvalósul a településen a tanulók minőségi nevelés-oktatáshoz való hozzáférése. A modern kor igényeinek megfelelő köznevelési intézmény a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve elősegíti a hátránykompenzációt, és hozzájárul a minőségi oktatás megteremtéséhez. A szabad iskolaválasztásra is figyelemmel a térségben élő családok számára is vonzóbbá válik az iskola. Az intézmény infrastrukturális feltételeinek fejlesztése egy új technika szaktanterem kialakítását, a homlokzati ablakok és ajtók cseréjét, valamint a sportpálya burkolatának felújítását eredményezi.

 

Hosszú távon az oktatás és foglalkoztatás biztosításától várható a település és térsége fejlődése. Ezért is fontos, hogy a településen és térségében élő tanulók a mai kor igényeihez igazodó, minőségi, magas színvonalú oktatásban részesüljenek. A beruházás közvetve hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, az egész életen át tartó tanulás képességének kialakulásához és a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedéshez.

 

A beruházás kezdete 2017. 12. 01., tervezett befejezése 2018. 09. 30. A projektet a Hatvani Tankerületi Központ valósítja meg, melyek révén az intézmény alkalmassá válik a nevelő-oktató munka precíz és hatékony ellátására.

 

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: uxCHxYogzWfx6jDM2mEaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==