SÚLYOS ÉS HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ GYERMEKEKET ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A KAPOSVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 498 152 236 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2019.07.01. – 2021.06.30. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.6-16-2017-00023

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

A projekt tartalma

A Kaposvári Tankerületi Központ a "Súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése a Kaposvári Tankerületi Központban " című projektje keretében 3 megvalósítási helyszínen 3 feladatellátási hely és a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vonatkozásában valósít meg infrastrukturális fejlesztést a súlyos és halmozott fogyatékosságokkal rendelkezők foglalkozásait segítő tereiben, a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

Jelen projekt fő célja az adott intézmények eredményességének fokozása; a méltányos, minőségi és inkluzív köznevelés biztosítása, a tanulók hátránykompenzációjának elősegítése, illetve a korszerű pedagógiai szakszolgálathoz való hozzáférés megteremtése.

Konkrét projekt célok:

• a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű foglalkoztató környezet kialakítása;

• korszerű pedagógiai szakszolgálat megteremtése.

A projekt közvetlen célcsoportja (a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen használói): a fejlesztéssel érintett intézmény pedagógusai, dolgozói, tanulói. A közvetett célcsoportja (a projekt megvalósítása során létrejött eredményt nem vagy nem rendszeresen  használja,  ám  hatással  lehet  rá): egyéb alkalmazottak, szülők, települési lakosság, tankerületi központ.

A felújítási, beruházási munkálatok az alábbi intézményeket érintik:

·         Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – Ennél az intézménynél sor kerül egy akadálymentes mellékhelyiség és vizesblokk kialakítására a főépületben, az udvari épületben pedig felújítással és bővítéssel új fejlesztőtermek kerülnek kialakításra.

·         Éltes Mátyás Általános Iskola – A nagyatádi intézményben a földszinti területen teljes körűen felújításra kerül a fejlesztő rész, új szobák, mozgásterápiás helyiségek kerülnek kialakításra, illetve akadálymentes mellékhelyiség is kiépítésre kerül.

·         Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – Az intézmény egy új épületrészt kap, amelyben foglalkoztató- és fejlesztőszobák, illetve egy hidroterápiás szoba kap helyet. Az új épület emeletén valósul meg a fejlesztés, ezen a szinten összekötésre kerül a meglévő intézmény földszintjével.

·         Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat – a pedagógiai szakszolgálat a kaposvári Bárczi intézmény új épületének földszintjén kap helyet (jelenleg is rendelkezik irodákkal, foglalkoztatókkal a szervezet az iskola épületében). A földszinten foglalkoztatók, csoportszobák és irodák kapnak helyet.

A fejlesztések sikeres megvalósításához egyéb járulékos, szükséges tevékenységek is tervezésre kerültek: tervezés, közbeszerzés, szakmai vezetés, műszaki ellenőrzés. A projekt keretében megvalósításra kerül minden kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység is: projekt előkészítési tevékenységek, projektmenedzsment, horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos tevékenységek, kötelező nyilvánossági feladatok.

A tervezett tevékenységek és fejlesztésnek az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmény fejlesztési céljának elérésén túl, teljes mértékben és alátámasztottan hozzá járulnak az egyenlő bánásmód érvényesülésének elősegítéséhez, az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, illetve a szegregáció megelőzéséhez.

Műszaki szakmai eredmény

Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, fejlesztő szobák stb. bruttó alapterülete a fejlesztésben érintett intézményekben, a fejlesztésbe bevont feladatellátási helyenként::

 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 1 737 m2  

 

Monitoring mutatók:

 

Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 4 db

Cél elérési dátuma: 2021.06.30  

 

A projekt hozzájárul az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztési céljainak eléréséhez, elősegíti a méltányos, minőségi és inkluzív köznevelés biztosítását, a tanulók hátránykompenzációját.

 

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/projektek-kaposvar oldalon olvashatnak.