"Másnak lenni, segítve tanulni" súlyos és halmozottan fogyatékos gyerekek esélyeinek javítása a köznevelés minőségének fejlesztésével Somogyváron

Kedvezményezett:                 Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                         "Másnak lenni, segítve tanulni" súlyos és

                                               halmozottan fogyatékos gyerekek esélyeinek

                                               javítása a köznevelés minőségének

                                               fejlesztésével Somogyváron

Projekt azonosító száma:       EFOP-4.1.6-16-2017-00004

A támogatás összege:            482 155 573 Ft

Támogatás intenzitása:          100 %

Projekt megvalósítás ideje:    2019.07.01.-2022.06.30.Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények 


Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (8698 Somogyvár, Kaposvári u. 4.)Projekt célja


A projekt komplex műszaki tartalma jelentősen javította a halmozottan hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségét, mely konkrétan az alábbi projektelemekkel valósult meg.


Konyha: korszerűbb ételkészítési technológiák alkalmazásához szükséges infrastruktúra áll rendelkezésre, mely figyelembe veszi a gyerekek speciális igényeit, higiénikusabb és esztétikusabb környezetet biztosítva, mely jótékonyan hat a gyerekek fejlődésére, valamint a dolgozók komfortérzetére.


Készségfejlesztő, sport és mozgásfejlesztő eszközök beszerzése által a feladatellátás feltételei javultak, az ellátás teljeskörűségének és megkülönböztetés mentességégének biztosítása mellett.


Infrastruktúrális fejlesztések révén a komfortosabb és higiénikusabb környezet lehetővé teszi a nyugodt szakmai munkát, fejlesztéseket, tanulást.


A szociális háttér megszervezése lehetővé teszi a gyerekek speciális igényeinek figyelembe vételét (pl. gyakoribb napközbeni tisztálkodási igény, fejlesztő gyakorlatok végzése megfelelő, könnyű ruházatot igényel).Projekt részletes szakmai tartalma


A projekt keretében megvalósult a súlyos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatását szolgáló, műemlék iskola korszerűsítése Somogyváron, mellyel a korábban megpályázott szakmai fejlesztések és oktatást segítő eszközök használata teljes mértékben hasznosulni tud. A két egymást erősítő pályázat révén javítható a méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentése.


Jelen pályázat elsősorban a műemlék épület felújítását célozta meg, kiegészítve olyan eszközbeszerzésekkel, melyek elsősorban az étkező konyhaegység használatához kapcsolódnak, valamint az intézmény udvarának, játszóudvarának, egyéb helyiségeinek (pl tankonyha) tanulást segítő térként való bekapcsolását tették lehetővé a nevelés folyamatába - udvari játékok, mozgást segítő eszközök, konyhai berendezések beszerzése. A műemlék jellegből adódóan mind az előkészítés, mind a megvalósítás során műemlékvédelmi szakemberek bevonására volt szükség, hogy eleget tegyünk a műemlékvédelmi szempontoknak is.


Az infrastrukturális részen belül 3 olyan terület szerepelt a projektben, amelyek korszerűsítése elengedhetetlen a méltányos nevelési feladatok ellátásához. Konkrétan a három beavatkozási terület az alábbi:


1. Tetőszerkezet és héjazat meghibásodásának javítása. A tetőn beázásból származó gombakárosítások és korhadások voltak észlelhetők a faszerkezeti elemeken, valamint több helyen hiányos és sérült volt a tetőburkolat. Ennek következtében a statikai szerkezet megsüllyedt, a törésvonalaknál található bádogozás mellett beszivárottg a víz a padlástérbe, ahonnan tovább szivárgott az osztálytermekbe, tanítási terekbe. A projekt keretében a károsodott szerkezeti gerendák cseréje megvalósult,csakúgy mint a bádogozás javítása és a tetőcserepek átrakása,valamint  a tetőlécek cseréje .


2. Külső nyílászárók cseréje. A több ütemben (építési korban) épült kastély összes homlokzati nyílászárója rossz állapotban volt, mely állapot következtében a belső terek túlzott hőveszteséggel működtek, a nyílászárók kezelése, tisztítása sok esetben nem volt megoldható. Téli időszakban nem volt ritka a 14-15 fokos belső hőmérséklet az osztálytermekben. Az ablakok többsége a korabeli műemléki épületrészekhez tartozik, pallótokos, kifelé és befelé nyíló ablakszárnyakkal rendelkező, mázolt, fenyőfából készült szerkezet volt, melynek teljes cseréjét el kellett végezni. A később épült épületrészek hőszigetelt üvegezésű vagy kapcsolt gerébtokos ablakszerkezeteit is cserélni kellett. Ezeken a helyeken az új nyílászárók korszerű háromrétegű hőszigetelő üveggel készült fa nyílászáró szerkezetek, melyek mérete és osztásrendszere a meglévővel megegyező. Az épület nyílászáróinak felújítása során 256 db új nyílászáró elkészítése és cseréje szerepelt a programban


3. Az épület fűtési rendszerének felújítása. A fűtési rendszerrészek beszabályozásához a meglévő álló szerelvények alkalmatlanok voltak. A szivattyúkhoz közeli áramkörök túlfűtöttek, míg a távoliak aláfűtöttek, illetve egyszerűen megszűnt az áramlás. Az épület teljes fűtési rendszere - gépházzal együtt – visszabontásra került. Új kazánokra alapozott teljesen új központi fűtési rendszer került kialakításra.


A projektben megvalósított  műszaki tartalom összhangban van a pályázó intézmény pedagógiai programjában meghatározott foglalkozások megtartásához, a nevelő-oktató munkához szükséges feltételek biztosításához szükséges elvárásokkal. A projekt eredményeként nem csupán a halmozottan hátrányos helyzetű diákok és az ott tanító tantestület tud méltányos körülmények között koncentrálni a tananyagra, hanem az állami tulajdonban lévő műemlék épület értéke is nőtt.