EFOP-4.1.6-16-2017-00004

Publikálva: 2020. február 17.

"Másnak lenni, segítve tanulni" súlyos és halmozottan fogyatékos gyerekek esélyeinek javítása a köznevelés minőségének fejlesztésével Somogyváron

Kedvezményezett:                 Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                         Másnak lenni, segítve tanulni" súlyos és

                                               halmozottan fogyatékos gyerekek esélyeinek

                                               javítása a köznevelés minőségének

                                               fejlesztésével Somogyváron

Projekt azonosító száma:       EFOP-4.1.6-16-2017-00004

A támogatás összege:            497 111 139 Ft

Támogatás intenzitása:          100 %

Projekt megvalósítás ideje:    2019.07.01.-2021.09.28.Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények 


Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (8698 Somogyvár, Kaposvári u. 4.)Projekt célja


A komplex műszaki tartalom jelentősen javítja a halmozottan hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségét, mely konkrétan az alábbi projektelemekkel valósul meg.


Konyha: korszerűbb ételkészítési technológiák alkalmazása, mely figyelembe veszi a gyerekek speciális igényeit, higiénikusabb és esztétikusabb környezet kialakítása, mely jótékonyan hat a gyerekek fejlődésére, valamint a dolgozók komfortérzetére.


Készségfejlesztő, sport és mozgásfejlesztő eszközök: a feladatellátás feltételeinek javítása, az ellátás teljeskörűségének és megkülönböztetés mentességégének biztosítása érdekében.


Infrastruktúrális fejlesztések: hozzájárul a komfortosabb és higiénikusabb környezet biztosításához, ami lehetővé teszi a nyugodt szakmai munkát, fejlesztéseket, tanulást.


A szociális háttér megszervezése lehetővé teszi a gyerekek speciális igényeinek figyelembe vételét (pl. gyakoribb napközbeni tisztálkodási igény, fejlesztő gyakorlatok végzése megfelelő, könnyű ruházatot igényel).Projekt részletes szakmai tartalma


 A projekt keretében megvalósulna a súlyos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatását szolgáló, műemlék iskola korszerűsítése Somogyváron, mellyel a korábban megpályázott szakmai fejlesztések és oktatást segítő eszközök használata teljes mértékben hasznosulni tudna. A két egymást erősítő pályázat révén javítható a méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentése.


Jelen pályázat elsősorban a műemlék épület felújítását célozza meg, kiegészítve olyan eszközbeszerzésekkel, melyek elsősorban az étkező konyhaegység használatához kapcsolódnak, valamint az intézmény udvarának, játszóudvarának, egyéb helyiségeinek (pl tankonyha) tanulást segítő térként való bekapcsolását teszik lehetővé a nevelés folyamatába - udvari játékok, mozgást segítő eszközök, konyhai berendezések beszerzése. A műemlék jellegből adódóan mind az előkészítés, mind a megvalósítás során műemlékvédelmi szakemberek bevonására van szükség, hogy eleget tegyünk a műemlékvédelmi szempontoknak is.


Az infrastrukturális részen belül 3 olyan terület szerepel a projektben, amelyek korszerűsítése elengedhetetlen a méltányos nevelési feladatok ellátásához. Konkrétan a három beavatkozási terület az alábbi:


1.         Tetőszerkezet és héjazat meghibásodásának javítása. A tetőn beázásból származó gombakárosítások és korhadások észlelhetők a faszerkezeti elemeken, valamint több helyen hiányos és sérült a tetőburkolat. Ennek következtében a statikai szerkezet megsüllyedt, a törésvonalaknál található bádogozás mellett beszivárog a víz a padlástérbe, ahonnan tovább szivárog az osztálytermekbe, tanítási terekbe. Feladat a károsodott szerkezeti gerendák cseréje, a bádogozás javítása és a tetőcserepek átrakás, a tetőlécek cseréje.


2.         Külső nyílászárók cseréje. A több ütemben (építési korban) épült kastély összes homlokzati nyílászárója rossz állapotban van, mely állapot következtében a belső terek túlzott hőveszteséggel működnek, a nyílászárók kezelése, tisztítása sok esetben nem megoldható. Téli időszakban nem ritka a 14-15 fokos belső hőmérséklet az osztálytermekben. Az ablakok többsége a korabeli műemléki épületrészekhez tartozik, pallótokos, kifelé és befelé nyíló ablakszárnyakkal rendelkező, mázolt, fenyőfából készült szerkezet, melynek teljes cseréjét el kell végezni. A később épült épületrészek hőszigetelt üvegezésű vagy kapcsolt gerébtokos ablakszerkezetit is cserélni kell. Ezeken a helyeken az új nyílászárók korszerű háromrétegű hőszigetelő üveggel készült fa nyílászáró szerkezetek, melyek mérete és osztásrendszere a meglévővel megegyező. Az épület nyílászáróinak felújítása során 256 db új nyílászáró elkészítése és cseréje szerepel a programban


3.         Az épület fűtési rendszerének felújítása. A fűtési rendszerrészek beszabályozásához a rendelkezésre álló szerelvények alkalmatlanok. A szivattyúkhoz közeli áramkörök túlfűtenek, míg a távoliak alá, illetve egyszerűen megszűnik az áramlás. Az épület teljes fűtési rendszere - gépházzal együtt – visszabontásra kerül. Új kazánokra alapozott teljesen új központi fűtési rendszer kerül kialakításra.


A projektben szereplő műszaki tartalom összhangban van a pályázó intézmény pedagógiai programjában meghatározott foglalkozások megtartásához, a nevelő-oktató munkához szükséges feltételek biztosításához szükséges elvárásokkal.  Amennyiben megvalósul a projekt, úgy nem csupán a halmozottan hátrányos helyzetű diákok és az ott tanító tantestület tud méltányos körülmények között koncentrálni a tananyagra, hanem az állami tulajdonban lévő műemlék épület értéke is növelhető.

Menü

Navigáció