A Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése

EFOP-4.1.3-17-2017-00467

A Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése

 

A projekt azonosító száma                EFOP-4.1.3-17-2017-00467

A kedvezményezett neve:                    Balatonfüredi Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg:                  59 975 672 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):               100%

A projekt zárás időpontja:                  2018. október 31.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja az intézmény nevelési-oktatási eredményességének fokozása, a minőségi oktatás erősítése, valamint a nevelési-oktatási szolgáltatások minőségének fenntartható javítása, a méltányos köznevelés erősítése. Cél a lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása, így elérése érdekében fejleszteni szükséges az intézmény nem megfelelő infrastrukturális állapotát és felszereltségét.

 

A projekt indokoltsága

Eseti felújítások és javítások történtek az épületben, amelyek láthatóak az aljzatkövezeten, az ajtókon, a falakon. Az épület elavult villamos hálózata felújításra szorult, valamint az elavult hangosbemondó rendszer cseréje, korszerűsítése szükségessé vált a nem megfelelő működés következtében.

Az iskola teremkihasználtsága közel maximális. Szaktantermi órákkal szeretnék biztosítani az oktatás megfelelő színvonalát.

Új, kevésbe mozgalmas helyszínt kell kialakítani a testnevelési tantervi követelmény a súlylökés oktatásának megvalósulásához.

 

A projekt átfogó célja a Radnóti Miklós Általános Iskola minőségi, esélyteremtő és méltányos oktatási-nevelési szakmai munkájához nélkülözhetetlen, még hiányzó infrastrukturális feltételek biztosítása.

 

A megvalósult projekt összegzése

A Radnóti Miklós Általános Iskolában a projekt megvalósítása következtében a tornaórák hatékonyabbak lettek, több diák tud egyszerre sportolni biztonságos eszközökön.

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréjének megvalósításával mind a tanulók, mind a tantestület, sőt még a szülők is egy élhetőbb, biztonságosabb iskolában találják magukat.

A villamos hálózat felújítása, a biztonságra való törekvés egyik fontos alappillére volt.

A hangosbemondó rendszerének felújítása lehetővé teszi, hogy az összes tanteremben, illetve a különböző egyéb helyiségekben, a folyosókon is jól hallhatóak a lényeges információkat megosztó tájékoztatások. 

A tanári szoba, és az igazgató-helyettesi iroda felújításával a tantestület munkakörülményei nagymértékben javultak.

Az oktatás-nevelés tevékenységeihez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó terek hatékony működése a projekt keretében biztosításra került, a pedagógiai célok elérését támogató terek kialakításával, korszerűsítésével és felújításával, valamint a minőségi, hatékony, pedagógiai céloknak megfelelő oktatást-nevelést támogató hiányzó eszközök beszerzésével és az alkalmatlan eszközök cseréjével a projekt sikeresen elérte, megvalósította a kitűzött célokat.