A Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztéseEFOP-4.1.3-17-2017-00442

A Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése

 

A projekt azonosító száma                EFOP-4.1.3-17-2017-00442

A kedvezményezett neve:                    Balatonfüredi Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg:                  43 547 749 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):               100%

A projekt zárás időpontja:                  2018. október 31.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja az intézmény nevelési-oktatási eredményességének fokozása, a minőségi oktatás erősítése, valamint a nevelési-oktatási szolgáltatások minőségének fenntartható javítása, a méltányos köznevelés erősítése. Cél a lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása, így elérése érdekében fejleszteni szükséges az intézmény nem megfelelő infrastrukturális állapotát és felszereltségét.

 

A projekt indokoltsága

Az iskola erősségei közé tartozik a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrálása és felzárkóztatása is. A hatékony pedagógiai munkát azonban számos infrastrukturális hiányosság, akadály nehezítette. A fejlesztő termek eszközparkja felújításra és bővítésre szorult.

Az alapfokú művészeti iskola szaktanterem bútorzata elavult, az évek során megrongálódott az egész napos használat alatt, a támogatási kérelem benyújtásakor kialakításában, használhatóságában és kapacitásában sem felelt meg az igényeknek.

 

A projekt átfogó célja a Tatay Sándor Általános Iskola minőségi, esélyteremtő és méltányos oktatási-nevelési szakmai munkájához nélkülözhetetlen infrastrukturális feltételek biztosítása volt. Ezen belül az oktatás-nevelés tevékenységeihez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó terek hatékony működést biztosító, és a szakmai és pedagógiai célok elérését támogató terek korszerűsítése, felújítása, valamint a minőségi, hatékony, szakmai és pedagógiai céloknak megfelelő, oktatást-nevelést támogató hiányzó eszközök beszerzése, alkalmatlan eszközök cseréje volt.

 

A megvalósult projekt összegzése

A badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskolában a projekt megvalósítása következtében a tanórák hatékonyabbak lettek, a kialakításra került nyitott, kültéri tanterem pedig tovább erősíti az intézmény nevelési-oktatási színvonalát.

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréjének megvalósításával mind a tanulók, mind pedig a tantestület, sőt még a szülők is egy élhetőbb, biztonságosabb iskolában találják magukat.

A természettudományi tanterem világításának korszerűsítése, valamint a nyelvoktató-informatikai szaktantermek kettéválasztása által egy korszerűbb, élhetőbb környezet került kialakításra a tanulók számára

A kültéri játszóudvaron megvalósult beruházásoknak köszönhetően immáron több diák tud egyszerre sportolni biztonságos eszközökön és a projekt keretében beszerzésre került mozgásfejlesztő eszközök által.

 

Az oktatás-nevelés tevékenységeihez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó terek hatékony működése a projekt keretében biztosításra került, a pedagógiai célok elérését támogató terek kialakításával, korszerűsítésével és felújításával, valamint a minőségi, hatékony, pedagógiai céloknak megfelelő oktatást-nevelést támogató hiányzó eszközök beszerzésével és az alkalmatlan eszközök cseréjével a projekt sikeresen elérte, megvalósította a kitűzött célokat.