A Csabrendeki Általános Iskola nevelési - oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése

EFOP-4.1.3-17-2017-00439

A Csabrendeki Általános Iskola nevelési - oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése

 

A projekt azonosító száma:                 EFOP-4.1.3-17-2017-00439

A kedvezményezett neve:                    Balatonfüredi Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg:                  58 606 347Ft

Támogatás mértéke (%-ban):               100%

A projekt zárás időpontja:                  2018. október 31.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja az intézmény nevelési-oktatási eredményességének fokozása, a minőségi oktatás erősítése, valamint a nevelési-oktatási szolgáltatások minőségének fenntartható javítása, a méltányos köznevelés erősítése. Cél a lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása, ennek elérése érdekében került fejlesztésre az intézmény nem megfelelő infrastrukturális állapota és felszereltsége.

 

A projekt indokoltsága

A mindennapos testnevelés bevezetése óta az iskolában a tornaterem igénybevétele megnövekedett, intézményi szinten nőtt a testnevelés órák száma. Ezzel párhuzamosan nőtt a tornaterem amortizációjának gyorsasága is.

A tornateremhez kapcsolódó vizesblokkok, mellékhelyiségek állapota is felújításra szorult.

Az iskola bútorzata rendkívül rossz állapotú volt, az utóbbi másfél évtizedben nem volt lehetőség ezek cseréjére.

 

A projekt átfogó célja a Csabrendeki Általános Iskola minőségi, esélyteremtő és méltányos oktatási-nevelési szakmai munkájához nélkülözhetetlen infrastrukturális feltételek biztosítása volt. Az oktatás-nevelés tevékenységeihez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó terek hatékony működést biztosító, pedagógiai célok elérését támogató terek kialakítása, korszerűsítése, felújítása, valamint a minőségi, hatékony, pedagógiai céloknak megfelelő oktatást-nevelést támogató hiányzó eszközök beszerzése, cseréje megtörtént. Specifikus cél volt az egészségfejlesztést, egészségnevelést, egészségtudatosságot támogató infrastrukturális feltételek biztosítása.

 

A megvalósult projekt összegzése

A Csabrendeki Általános Iskolában a projekt megvalósítása következtében az elvégzett felújítási munkák eredményeként egy biztonságosabb és komfortosabb belső terekkel rendelkező iskolát tudnak használni az iskola diákjai és a pedagógusok.

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a belső nyílászárók cseréje és több tanterem elavult bútorainak cseréje által mind a tanulók, mind a tantestület, sőt még a szülők is egy élhetőbb, biztonságosabb iskolában találják magukat.

Az épületben felújítással és akadálymentesítéssel, valamint a tornatermi szárnyban 2 db mosdóblokk felújításával, korszerűsítésével a minőségi, modern kornak megfelelő állapotok kerültek kialakításra.

Az oktatás-nevelés tevékenységeihez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó terek hatékony működése a projekt keretében biztosításra került, a pedagógiai célok elérését támogató terek kialakításával, korszerűsítésével és felújításával, valamint a minőségi, hatékony, pedagógiai céloknak megfelelő oktatást-nevelést támogató hiányzó eszközök beszerzésével és az alkalmatlan eszközök cseréjével a projekt sikeresen elérte, megvalósította a kitűzött célokat.