Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastruktúrális fejlesztése a Karacs Ferenc Kollégiumban


2018 | 10 | 31.

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT 

Sajtóközlemény        

Megvalósult „AZ ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE A KARACS FERENC KOLLÉGIUMBAN” című projekt  

A projekt keretében a Karacs Ferenc Kollégium 4150 Püspökladány, Hősök tere 2. szám alatti épület felújítása valósult meg.

A projekt hosszú távú célja a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával, hogy az intézmény megelőzze illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A projekt a vállalt tevékenységek megvalósításával illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a felhívás céljaihoz azáltal, hogy a fejlesztés hozzájárul az érintett intézmény eredményességének javításához, fokozza az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 
 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásból, összesen 85,54 millió forint támogatásból megvalósuló projekt infrastrukturális fejlesztés a pályázat céljaihoz kapcsolódó eszközbeszerzésen túl az iskola elektromos hálózatának teljes felújítása, illetve cseréje valamint lépcsőház beázás megszüntetése és festés, továbbá hidegburkolás valósult meg a projekt keretében.

A felújítások a biztonságos és komfortos környezetet  biztosítják a tanulók és pedagógusok számára, valamint a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit teremtik meg. 
A fejlesztés eredményeként fokozódik az intézmény eredményessége, az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés), az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonala növekedik, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

 

Pályázó neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Projekt címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a Karacs Ferenc Kollégiumban

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00352
Támogatás összege (Ft): 85 540 000
Összköltség (Ft): 85 540 000
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.09.01- 2018.10.31