EFOP-4.1.3-17-2017-00352

Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a Karacs Ferenc Kollégiumban

2018 | 12 | 01.

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT 

Sajtóközlemény

 

Megvalósult „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a Karacs Ferenc Kollégiumban” című projekt

 

2018.12.01.

 A projekt keretében felújításra került a Karacs Ferenc Kollégium 4150 Püspökladány, Hősök tere 2. szám alatti épülete.


A projekt hosszú távú célja a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A projekt a vállalt tevékenységek megvalósításával illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a felhívás céljaihoz azáltal, hogy a fejlesztés hozzájárul az érintett intézmény eredményességének javításához, fokozza az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásból, összesen 85,54 millió forint támogatásból az alábbi tevékenységek valósultak meg a projekt keretében: eszközbeszerzés, az iskola elektromos hálózatának teljes felújítása, illetve cseréje, hidegburkolás, valamint a lépcsőház beázásának megszüntetése és festése.

A megvalósult felújítások az állagmegóváson, a körülmények biztosításán túl, biztonságos és komfortos környezetet biztosítanak a tanulók és pedagógusok számára. A minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit teremtették meg. 
A fejlesztés eredményeként fokozódik az intézmény eredményessége, az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés), az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonala növekedik, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Projekt címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a Karacs Ferenc Kollégiumban
Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00352
Támogatás összege (Ft): 63 175 300
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.09.01- 2018.12.01.

 

Menü

Navigáció