INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A NAGYATÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁRPÁD FEJEDELEM TAGINTÉZMÉNYÉBEN.

1.       

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézmény infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege   56 179 759 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2018.01.01. – 2018.11.30. között valósult meg.

A projekt befejezési dátuma: 2018.11.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00274

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

 

A projekt tartalma

1.       Projekt összköltsége: 56 179 759 Ft

a.       ebből infrastrukturális fejlesztés, felújítás költségei: 49 953 570 Ft

b.      ebből eszköz- és szoftverbeszerzés költségei: 46 430 Ft

2.       Projekt időtartama:

·         2018.01.01-2018.11.30

 3.       Infrastrukturális fejlesztés főbb elemei:

Az alábbi építési engedélyhez nem kötött, építési-felújítási tevékenységek kerülnek megvalósításra:

·         Lapostetők felújítása (1140 m2)

·         II. emeleti közlekedő felújítása (12 rr>2)

·         Kémia terem festése (65 m2)

·         Rajzterem, szertár festése (91 m2)

·         Földszinti WC blokkok felújítása (56 m2)

·         Öltözők felújítás (95 m2)