Az Utassy József Általános Iskola infrastruktúrájának megújítása

Az Utassy József Általános Iskola infrastruktúrájának megújítása

EFOP-4.1.3-17-2017-00220

Hatvani Tankerületi Központ

3000 Hatvan, Radnóti tér 2.

A Hatvani Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17 kódszámú „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra „Az Utassy József Általános Iskola infrastruktúrájának megújítása” címmel pályázatot nyújtott be. A projekt szerződött támogatás összege bruttó: 29 544 910.- Ft, a támogatás intenzitása 100 % állami támogatás.

A projekt célja csökkenti a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek családi környezetéből fakadó elmaradásait, hozzájárulni, hogy Tarnalelesz községben korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszereket, magasabb színvonalú tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával, megfelelő számú tanterem, csoportszoba, könyvtár kialakításával hozzájárul, hogy csökkenjen az intézményben a tanulói lemorzsolódás arány, a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma.

Felújítási munkák

1.               Tantermek Kialakítása: Válaszfalak áthelyezésével 4 terem kialakítása, az épületben található mosdók korszerűsítése, akadálymentessé tétele, a mosdó, termek, közlekedők burkolatának bontása, új padlóburkolatok lefektetése

2.               Épületgépészeti, villamos munkák: A villamos hálózat korszerűsítése, armatúrák, kapcsolók, dugaljak cseréje. Az épület fűtési rendszerének korszerűsítése, a kazán cseréje, a hőleadói oldal (radiátorok) cseréje. A mosdókban a vízvezeték szerelési munkák, a szaniterek cseréje.

3.               Belső felületek festése, burkolása: Belső felületek előkészítése, 2 rétegű festése, a vizes helyiségek és tantermek burkolása, vizes helyiségekben üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése.

4.               Szigetelés és vakolás, festés: Az épület padlásfödémének és külső oldalfalainak hőszigetelése, normál homlokzati EPS lapokkal, üveg szövetháló erősítéssel, a homlokzat festése egyrétegű színezett nemesvakolattal, a lábazat festése műgyantás kötőanyagú vakolatréteggel

5.               Nyílászárók cseréje: Régi nyílászárók bontása, új beltéri és homlokzati hőszigetelt fokozott légzárású műanyag nyílászárók beépítése, keskenyvakolat pótlása, és
falfelületek javítása és festése. A projektarányos akadálymentesítés részeként az épületen akadálymentes bejárat, mosdó kialakításra kerül, megvalósul az infokommunikációs akadálymentesítés is, vezetősávok. csúszásmentes burkolatok kialakításával.

A zavartalan működés biztosításához a projekt keretében iskola-, irodabútorok és egyéb bútorok is beszerzésre kerülnek.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2018. 11. 30.

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: VAQjWewnaS7Gz1mcMWaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==

Az Utassy József Általános Iskola infrastruktúrájának megújítása