A Domoszlói Általános Iskola infrastrukturális megújulása.

                Sajtóközlemény a projekt zárásáról

2018.12.10.

EFOP-4.1.3-17-2017-00215

Hatvani Tankerületi Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Domoszlói III. András Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztés

MEGÚJULT AZ ÁLTATLÁNOS ISKOLA DOMOSZLÓN

24 047 463 forintból korszerűsítették a Domoszlói III. András Általános Iskolát.

A Hatvani Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17 kódszámú „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra „A Domoszlói III. András Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztés” címmel pályázatot nyert

A Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Uniós támogatás felhasználásával megvalósuló fejlesztés eredményeképpen az intézmény 4 helyisége, az épületben található erősáramú hálózat, kapcsolók, vezetékek, lámpatestek kerültek felújításra.

A tornateremhez kapcsolódó lány és fiú öltöző megújult az épületben található mosdókkal együtt, kibővítve egy akadálymentes mosdóval is. Az infrastrukturális fejlesztés mellett az oktatás szakmai színvonalának javítását célzó oktatástechnikai eszközök és bútorok is beszerzésre kerültek.

A projekt megvalósításának időtartama: 2018.01.01-2018. 11. 30.

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: jcPcSmjUlWsvOuk9Y5mhNMdcZaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==

            Tájékoztató a projekt megvalósulásáról

A Domoszlói III. András Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztés

EFOP-4.1.3-17-2017-00215

Hatvani Tankerületi Központ

3000 Hatvan, Radnóti tér 2.

A Hatvani Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17 kódszámú „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra „A Domoszlói III. András Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztés” címmel pályázatot nyújtott be. A projekt szerződött támogatás összege bruttó: 24.047.463 Ft, a támogatás intenzitása 100 % állami támogatás.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Domoszlói III. András Általános Iskola

A Domoszlói általános iskola két épületből áll. A nagy épületben negyedik osztályos koruktól fogva járnak a gyerekek. A iskola kisépületében 4 tanterem, tornaterem, mosdók, öltözők találhatók. A kisiskola épületének belső terei elhasználódtak, a padlóburkolatok, falak nem a mai kor igényei szerinti állapotban vannak. A kisiskola épülete egybeépült a jelenlegi óvoda épületével. Az iskolába járó gyermekek az itt található tornatermet használják.

A tervezett felújítási munkák

1. Termek felújítása

4 helyiség felújítása 175 m2- területtel számolva, padlóburkolat bontása, új padlóburkolat kialakítása, festés, szükséges esetben a lámpatestek cseréje, szárító lábazati vakolat és átszellőztetett lábazatburkolat készítése. Termeket összekötő folyosó burkolatának és a nyílászárók cseréje.

2. Elektromos hálózat felújítása

Az épületben található erősáramú hálózat felújítása, kapcsolók cseréje, vezetékek cseréje, lámpatestek cseréje 369 m2 területre vetítve.

3. Öltözők felújítása

A tornateremhez kapcsolódó lány és fiú öltöző felújítása. 56 m2 területen padlóburkolat bontása, új hidegburkolat készítése 30*30 cm-es mázas vagy kerámia csempéből, 85 m2 felületen falicsempe bontása, és 20*20 cm-es mázas kerámialapból új burkolat készítése. 80 m2 falfelület előkészítése, diszperziós festékkel 2 rétegben való festése. Épületgépészeti munkák az öltözőket érintően, szaniterek, vezetékek cseréje 56 m2-re vetítve.

4. Vizesblokkok felújítása

Az épületben található mosdók felújítása. 38 m2 területen padlóburkolat bontása, új hidegburkolat készítése 30*30 cm-es mázas vagy kerámia csempéből, 145 m2 felületen falicsempe bontása, és 20*20 cm-es mázas kerámialapból új burkolat készítése. 79 m2 falfelület előkészítése, diszperziós festékkel 2 rétegben való festése. Épületgépészeti munkák a mosdókat érintően, szaniterek, vezetékek cseréje 38 m2-re vetítve.

A zavartalan működés biztosításához, illetve az amortizációból és modernizációból fakadó a projekt keretében beszerzendő eszközök beszerzésre kerülnek.

A fejlesztés nemcsak a diákok, hanem az intézményben dolgozó pedagógusok mindennapjait is nagyban meghatározzák a munkahelyi körülmények. Könnyebben, érdekesebben tudják átadni az ismereteket a tanulóknak. Az új sporteszközök hátha be tudnak vonzani, mozogni, sportolni vágyó gyermekeket, amely által az egészséges életre való neveléshez is sikerül hozzájárulni.

Nagyon fontos szempont, hogy a diákok és az intézményben dolgozók is szívesen járjanak nap, mint nap, jó legyen az iskolai légkör, aminek elengedhetetlen feltétele a kulturált körülmények megteremtése.

Az iskola diákjainak és pedagógusainak a fejlesztés eredményeképp jobb oktatási körülmények kerülnek biztosításara. Ezért a minden dolgozó és tanuló vidámabban töltheti hétköznapjait az intézmény falai között. A fejlesztések következtében az intézmény kevesebb energiát fog felhasználni a mindennapi működéshez, beleértve a vízfelhasználást, így az intézmény az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentéséhez is hozzájárul.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2018. 11. 30.

Sajtóközlemény a projekt zárásáról.

Tájékoztatás a projekt megvalósulásáról.