INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A CSERI ÚTI KOLLÉGIUMBAN

1.     

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Cseri Úti Kollégium infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 32 993 415 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2018.01.01. – 2018.11.30. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00196

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

 

A projekt tartalma

1.       Projekt összköltsége: 32 993 415 Ft

a.       ebből infrastrukturális fejlesztés, felújítás költségei: 18 953 638 Ft

b.      ebből eszköz- és szoftverbeszerzés költségei: 11 048 556 Ft

 

2.       Projekt tervezett időtartama:

·         2018.01.01-2018.11.30

 

 3.       Infrastrukturális fejlesztés főbb elemei:

Az alábbi építési engedélyhez nem kötött, építési-felújítási tevékenységek kerülnek megvalósításra:

·         A projekt keretében a kollégiumban összesen 8 kollégiumi szoba kerül teljes körűen felújításra. A felújítás kiterjed az oldalfalak festésére, nyílászárócserékre és berendezések, eszközök teljes körű cseréjére. A fejlesztéssel érintett alapterület: 231,6 m2.

·         A hálószobák felújítása mellett sor kerül a foglalkoztatók korszerűsítésére és a szükséges eszközök beszerzésére. A fejlesztéssel érintett alapterület: 28,1 m2.

·         A kollégiumi fejlesztéshez kapcsolódó kis értékű eszközbeszerzések

·         A projekt keretében a kollégium és az iskolai tantermek, tehetséggondozó szakműhelyek korszerűsítéséhez kapcsolódóan új kis értékű eszközök is beszerzésre kerülnek