INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A SZÁSZ ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

1.      

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Szász Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 44 966 742 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2018.01.01. – 2018.11.30. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00194

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

 

A projekt tartalma

1.       Projekt összköltsége: 44 966 742 Ft

a.       ebből infrastrukturális fejlesztés, felújítás költségei: 40 101 289 Ft

b.      ebből eszköz- és szoftverbeszerzés költségei: 1 194 562 Ft

 

2.       Projekt tervezett időtartama:

·         2018.01.01-2018.11.30

 

 3.       Infrastrukturális fejlesztés főbb elemei:

Az alábbi építési engedélyhez nem kötött, építési-felújítási tevékenységek kerülnek megvalósításra:

·         Sportudvarok felújítása és korszerűsítése

·         Az sportudvarának kopott aszfaltfelülete kiváltásra kerül műfűvel. A pálya melletti futópálya és távolugrógödör is megújul. A fejlesztéssel érintett alapterület 1.084 m2.

·         A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje.

·         A projekt keretében két tanterem bútorzata megújul.

·         Energetikai korszerűsítés