INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A SOMSSICH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

1.       

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Somssich Imre Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 24 221 248 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2018.01.01. – 2018.11.30. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00188

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

 

A projekt tartalma

1.       Projekt összköltsége: 24 221 248 Ft

a.       ebből infrastrukturális fejlesztés, felújítás költségei: 19 097 812 Ft

b.      ebből eszköz- és szoftverbeszerzés költségei: 2 266 193 Ft

 

2.       Projekt tervezett időtartama:

·         2018.01.01-2018.11.30

 

 3.       Infrastrukturális fejlesztés főbb elemei:

Az alábbi építési engedélyhez nem kötött, építési-felújítási tevékenységek kerülnek megvalósításra:

·        A projekt keretében a tornaterem elkopott pályafestésének újrafestése történik meg. A tornatermet érintően a beázások okozta károk helyreállítása és illetve igény esetén a bevilágítók javítása történik meg. A tornateremhez kapcsolódó vizesblokkoknál újabb terület bevonása nélkül 1-1 mellékhelyiség kerül kialakításra a fiú és lányöltözőben is. A fejlesztéssel érintett alapterület 296 m2.

·     A projekt keretében négy tanterem padozata megújul összesen 212,7 m2 alapterületen.

·     Jelenleg az intézmény közösségi térrel nem rendelkezik, a rendezvények, ünnepségek a tornateremben kerülnek megtartásra. A projekt megvalósítása során a 3. és 4. tanterem egybenyitásra kerül úgy, hogy a válaszfal helyére egy mozgatható hangszigetelt harmonikaajtó kerül telepítésre. A fejlesztéssel érintett alapterület 107,09 m2.

·   Szintén a projektből újul meg az 1 db kisebb (étkező előtti) és a tantermek előtti nagyobb folyosó hideg padlóburkolata.

·    A balesetveszélyes udvari terasz burkolatának javítása is a szerepel a projektben.