A Szerencsi Tankerületi Központ által elnyert EFOP-4.1.3-17-2017-00185 azonosítószámú projekt során a Tokaji Gróf Széchényi István Középiskolai Kollégium infrastrukturális fejlesztése valósult meg.

Kedvezményezett neve

Szerencsi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-4.1.3-17-2017-00185

Projekt címe

A Tokaji Gróf Széchényi István

Középiskolai Kollégium infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A szerződött támogatás összege

20 000 000 Ft

A projekt tartalmának bemutatása

Szerencsi Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17-2017- 00185 azonosító számú „A Tokaji Gróf Széchényi István

Középiskolai Kollégium infrastrukturális

fejlesztése” című projekt keretében 20 000 000 Ft-ot nyert el a 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 15-17. címen található iskolaépületet érintő projektjében építési engedélyhez nem kötött építési-felújítási tevékenységek kerültek megvalósításra.

A projekt megkezdésének dátuma

2017.11.01.

A projekt befejezési dátuma

2018.10.31.