A Szerencsi Tankerületi Központ által elnyert EFOP-4.1.3-17-2017-00183 azonosítószámú projekt során a Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése valósult meg.

Kedvezményezett neve

Szerencsi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-4.1.3-17-2017-00183

Projekt címe

Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola Állami Fenntartású Intézmény Infrastrukturális Fejlesztése

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A szerződött támogatás összege

30 000 000 Ft

A projekt tartalmának bemutatása

Szerencsi Tankerületi Központ

EFOP-4.1.3-17-2017- 00183 azonosító számú „Megyaszói Mészáros Lőrinc

Körzeti Általános Iskola Állami Fenntartású Intézmény Infrastrukturális Fejlesztése” című projekt keretében 30 000 000 Ft-ot nyert el a 3718 Megyaszó, Fő út 24. címen található iskolaépületet érintő projektjében építési engedélyhez nem kötött építési-felújítási tevékenységek kerültek megvalósításra.

A projekt megkezdésének dátuma

2017.11.01.

A projekt befejezési dátuma

2018.10.31.