A Szerencsi Tankerületi Központ által elnyert EFOP-4.1.3-17-2017-00181 azonosítószámú projekt során a Taktakenézi Petőfi Sándor
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése valósult meg.


https://kk.gov.hu/admin/download/c/4f/72000/infoblokk.jpg

 

Kedvezményezett neveSzerencsi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-4.1.3-17-2017-00181

Projekt címe

Taktakenézi Petőfi Sándor

Általános Iskola állami fenntartású intézmény infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A szerződött támogatás összege

20 000 000 Ft

A projekt tartalmának bemutatása

Szerencsi Tankerületi Központ

EFOP-4.1.3-17-2017- 00181 azonosító számú „Taktakenézi Petőfi Sándor

Általános Iskola állami fenntartású intézmény infrastrukturális fejlesztése” című projekt keretében 20 000 000 Ft-ot nyert el a 3924 Taktakenéz, Fő út 18. címen található iskolaépületet érintő projektjében építési engedélyhez nem kötött építési-felújítási tevékenységek kerültek megvalósításra.

A projekt megkezdésének dátuma

2018.03.01.

A projekt befejezési dátuma

2018.10.31.