A Szerencsi Tankerületi Központ által elnyert EFOP-4.1.3-17-2017-00174 azonosítószámú projekt során a Tiszalúci Arany János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése valósult meg.

Kedvezményezett neve

Szerencsi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-4.1.3-17-2017-00174

Projekt címe

A Tiszalúci Arany János Általános

Iskola Állami Fenntartású Intézmények

Infrastrukturális Fejlesztése

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A szerződött támogatás összege

30 000 000 Ft

A projekt tartalmának bemutatása

Szerencsi Tankerületi Központ

EFOP-4.1.3-17-2017- 00174 azonosító számú „A Tiszalúci Arany János Általános Iskola Állami Fenntartású Intézmények Infrastrukturális Fejlesztése” című projekt keretében 30 000 000 Ft-ot nyert el a 3565 Tiszalúc, Hársfa utca 13. címen található iskolaépületet érintő projektjében építési engedélyhez nem kötött építési-felújítási tevékenységek kerültek megvalósításra.

A projekt megkezdésének dátuma

2017.11.01.

A projekt befejezési dátuma

2018.10.31.