A Makói József Attila Gimnázium infrastrukturális fejlesztése

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

A MAKÓI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című EFOP-4.1.3-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt. A beruházás során a Makói József Attila Gimnázium infrastrukturális feltételei részbeni megújítása valósul meg.

A támogatás összege: 149.998.260,- Ft
Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Projekt címe: A Makói József Attila Gimnázium infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00167
Projekt összköltsége: 149.998.260,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt megvalósítás ideje: 2017. október 01.- 2019. október 03.

Projekt célja:

A projekt célja a Makói József Attila Gimnázium infrastrukturális feltételeinek részbeni megújítása.

A fejlesztés műszaki tartalma:

 • mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések keretében tornaszoba és kapcsolódó kiszolgáló helyiségek (mosdó, öltöző) kialakítása. A padlástérben egy új sportszoba kerül kialakításra. A helyiséghez 2 db öltöző, egy-egy zuhanyzó és mosdó tartozik, amelyekkel az egész funkció alapterülete kb. 120 m2 lesz.
 • a nevelési-oktatási tevékenységhez használt termek felújítása 
  A kijelölt 2 db tanterem padló, fal és mennyezet felületei felújításra kerülnek. A felújítás során az esetlegesen falon kívül vezetett elektromos huzalozás a falba bevésésre kerül.
 • iskolaudvar felújítása
  Az intézmény udvarán - fás liget közepén - sportolásra is alkalmas, pihenő-játszó udvar készül. A tervezett felület beton aljzatra fektetett gumiőrleményes pályaszerkezettel készül, ún. rekortán sportburkolatként. A sportudvar megfelelő világítással és pihenő padokkal lesz kiegészítve, valamint kialakításra kerül egy ivókút és egy óriás sakkpálya.
 • beázások megszüntetése
  Az úgynevezett rotunda az elmúlt 17 évben homlokzatilag jelentősen károsodott. Az íves homlokzatfelületen elhelyezett kérgesített polisztirol tagozati elemek mögé beszivárgott a csapadék és ezeket az adott esetben több kg-os elemeket a szél leszakította. Jelenleg is több elem mozog, így ezeket a tagozatokat újra kell építeni.
  A tagozatok elhelyezése után a homlokzat egységes színezése miatt a teljes rotunda homlokzatfestése elvégzésre kerül.
 • födémhiba megszüntetése 
  Az aula természetes pala fedése, annak fizikai adottságai miatt nem képes a hóréteget megtartani, ezért rendszeres a hó lecsúszása a tetőről az aulatér bejárati zónájában. Ezt csak hófogó beépítésével lehet orvosolni.
 • energetikai korszerűsítés 
  Az épületen meglévő kapcsolt gerébtokos ablakok helyett, új rétegelt-ragasztott borovi fenyő tok és szárnyszerkezetű, hőszigetelt üvegezésű, fokozott légzárású ablakok kerülnek beépítésre. Ennek eredményeként azonban az épület homlokzati karaktere nem változik meg. Az ablakok cseréjével együtt a belső falkávák javítása is elvégzésre kerül.   
  A kémia laborban az oktatás elősegítése végett szükséges az egy tanórán belüli többszöri lesötétítés is. Ezen elvárásnak megfelelően elektromos működtetésű roletták kerülnek beépítésre az új nyílászárók belső oldalára. A távirányítással működtethető árnyékolókkal a terem szükségszerű sötétítése megoldhatóvá válik. A kémia laboron kívül két tanteremben valósul meg árnyékoló beépítése.
 • természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek eszközbeszerzése
  A kémia és fizika termekhez kapcsolódóan eszközbeszerzés valósul meg a projekt keretében, a szükséges bútorok cseréje megtörténik.

A Kedvezményezett kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a beruházás során az oktatás zavartalan működése biztosított legyen.

A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

EFOP-4.1.3-17-2017-00167 pályázat szerződései:

További információ kérhető:

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Horvát Imre János
projektmenedzser
tel: +36 62 795-215
e-mail: UCtJQWGiahwWet4zNT2amFub3MuaW1yZS5ob3J2YXRAa2suZ292Lmh1