A Szerencsi Tankerületi Központ által elnyert EFOP-4.1.3-17-2017-00166 azonosítószámú projekt során a Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése valósult meg.

Kedvezményezett neve

Szerencsi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-4.1.3-17-2017-00166

Projekt címe

Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola

Állami Fenntartású Intézmények

Infrastrukturális Fejlesztése

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A szerződött támogatás összege

40 000 000 Ft

A projekt tartalmának bemutatása

Szerencsi Tankerületi Központ

EFOP-4.1.3-17-2017- 00166 azonosító számú „Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola Állami Fenntartású Intézmények Infrastrukturális Fejlesztése” című projekt keretében 40 000 000 Ft-ot nyert el a 3903 Bekecs, Honvéd út 79. címen található iskolaépületet érintő projektjében építési engedélyhez nem kötött építési-felújítási tevékenységek kerültek megvalósításra.

A projekt megkezdésének dátuma

2017.11.01.

A projekt befejezési dátuma

2018.10.31.