A Szerencsi Tankerületi Központ által elnyert EFOP-4.1.3-17-2017-00163 azonosítószámú projekt során a Mezőzombori Kölcsey Ferenc
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése valósult meg.

Kedvezményezett neve

Szerencsi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-4.1.3-17-2017-00163

Projekt címe

Mezőzombori Kölcsey Ferenc

Általános Iskola állami fenntartású intézmény infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A szerződött támogatás összege

20 000 000 Ft

A projekt tartalmának bemutatása

Szerencsi Tankerületi Központ

EFOP-4.1.3-17-2017- 00163 azonosító számú „Mezőzombori Kölcsey Ferenc

Általános Iskola állami fenntartású intézmény infrastrukturális fejlesztése” című projekt keretében 20 000 000 Ft-ot nyert el a 3931 Mezőzombor, Kölcsey Ferenc út 7. címen található iskolaépületet érintő projektjében építési engedélyhez nem kötött építési-felújítási tevékenységek kerültek megvalósításra.

A projekt megkezdésének dátuma

2017.11.01.

A projekt befejezési dátuma

2018.10.31.