Sajtóközlemény

Miskolc, 2018. március 01.

Miskolci Tankerületi Központ

Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola  

 

A Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése            

A Széchenyi2020 program keretében megkezdődött a Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon megkezdte projektjét a Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskolában, melynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.  A projekt 35 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósul meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.

 

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

 

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések fognak megvalósulni:

§  meglévő irodák és étkező padlóburkolatának cseréje

§  18 db lámpatest cseréje

§  tárolószekrény beépítése

§  ajtók mázolása és javítása

§  vizesblokkok felújítása

§  festési munkálatok

§  burkolási munkálatok

 

A projekt várható befejezése: 2018. augusztus 31.