Sajtóközlemény

Miskolci tankerületi központ

Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola és Rónai Ferenc Tagiskolája

Összeg: 25.000.000 Ft

Megvalósítás időszaka: 2018.03.01 – 2018.10.31.

 

A Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola és Rónai Ferenc Tagiskolája tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése                                                                                                   

A Széchenyi2020 program keretében befejeződött a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola és Rónai Ferenc Tagiskoljáa tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon befejezte projektjét a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskolában és Rónai Ferenc Tagiskolájában, amelynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.  A projekt 25 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.

 

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

 

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

 - tornaterem padlóburkolatának felújítása

 - új sportparketta fektetése

 - 7 db nyílászáró cseréje

 - belső festési munkálatok

 - infokommunikációs és részleges akadálymentesítés

 

A Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskolában és Rónai Ferenc Tagiskolájában megvalósult fejlesztések elősegítik a hatékonyabb nevelői munkavégzést, komfortosabb körülményeket teremtenek a diákok számára, ezáltal is segítve az oktató-nevelő munka színvonalasabb végzését.

A tornaterem-felújítás nagymértékben elősegíti a mindennapi testnevelésórák magasabb színvonalú megtartását és hozzájárul a városrészben élők életminőségének javításához.

A részleges akadálymentesítés kialakítása nagy lépés az intézmény megváltozott képességű tanulóinak és vendégeinek teljes esélyegyenlősége felé.