Sajtóközlemény zárásról.

 

Miskolc, 2018. december 31.

Miskolci Tankerületi Központ

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola

 

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése         

A Széchenyi2020 program keretében befejeződött a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon befejezte projektjét a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskolában, amelynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.  A projekt 20 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.

 

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

 

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

§  belső udvar meglévő aszfaltburkolat-felületének javítása, sportpadló készítése

§  infokommunikációs és részleges akadálymentesítés

 

A Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskolában megvalósult sportudvarfelújítás nagymértékben elősegíti a mindennapi testnevelésórák magasabb színvonalú megtartását és hozzájárul a városrészben élők életminőségének javításához.

A részleges akadálymentesítés kialakítása nagy lépés az intézmény megváltozott képességű tanulóinak és vendégeinek teljes esélyegyenlősége felé.

A projekt műszaki tartalmának kialakításakor a Miskolci Tankerületi Központ és az intézmény vezetése szem előtt tartotta, hogy az intézményben emelt szinten oktatnak testnevelést, továbbá azt, hogy az iskola számos sportszervezettel áll szakmai kapcsolatban.

A projekt 100%-ban európai uniós támogatás segítségével valósult meg.