Segítő környezettel a csanyteleki diákok eredményességéért

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

SEGÍTŐ KÖRNYEZETTEL A CSANYTELEKI DIÁKOK EREDMÉNYESSÉGÉÉRT

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése című EFOP-4.1.3-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt. A beruházás során a csanyteleki Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolájának infrastrukturális feltételeinek részbeni megújítása valósul meg.

A támogatás összege: 149.999.973,- Ft
Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Projekt címe: Segítő környezettel a csanyteleki diákok eredményességéért
Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00041
Projekt összköltsége: 149.999.973,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt megvalósítás ideje: 2017. október 01. - 2019. október 15.

Projekt célja:

- Sportcsarnok utólagos hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, belső tér klimatizálása

A felújítás a fal- és tetőszerkezetre PIR hab töltetű szendvicspanel burkolat szereléséből, a szükséges lábazat- és ereszvonal átalakításából, a nyílászáró szerkezetek cseréjéből (műanyag tokszerkezetű, fokozott légzárású, hővédő fóliával ellátott üvegezésű nyílászárókra, a dél-nyugati tájolású ablakoknál fix árnyékolóval) áll, valamint split klímaberendezések telepítése történik a csarnoktér nyári légállapotának normalizálása érdekében.

- Diák vizesblokkok teljes körű felújítása, akadálymentes WC-blokkok kialakítása

Megtörténik a részleges alaprajzi átépítés a két új akadálymentes vizesblokk kialakítása céljából új csúszásmentes padlóburkolat és csempeburkolat készítésével. Sor kerül az elektromos hálózat felújítására, vízgépészeti berendezések, szaniterek és felszerelési tárgyak, valamint beltéri nyílászárók cseréjére.

- Egyes tantermek és a közlekedő folyosó felújítása

A meglévő padlóburkolatok és felületképzések helyett új padlóburkolat és felületképzés készítése történik a padozat előzetes aljzat kiegyenlítésével, a burkolat- és felületképzés akadálymentesítés követelményeinek megfelelő kontrasztos kialakításával. A falfülkékbe épített öltözőszekrények előlapjainak és ajtóinak zárcseréje indokolt. A tantermi bejáratok jelölése az akadálymentesítés szabályai szerint feliratozott táblákkal valósul meg.

- Hőközpont korszerűsítése

A több kis teljesítményű kaszkádkapcsolású atmoszférikus üzemű gázkazán helyett két nagyobb teljesítményű kondenzációs gázkazán telepítésére kerül sor a hőközpont hidraulikus rendszerének, vezérlésének, elosztó csővezeték hálózatának szükséges mértékű cseréjével, részleges felújításával.

- Sportpálya burkolatának felújítása

Az aszfaltbeton pályatest repedéseinek kitisztítása és kiöntése után a szegélyezés és új pályaburkolat készítése történik meg pályafelfestésekkel.

- Projektarányos fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés

A fentiekben leírtak szerint a munkálatok a vizesblokkokban az akadálymentes WC kialakítását, a folyosókon új padlóburkolat és felületképzés készítését, a tantermek jelölését foglalják magukban.

A Kedvezményezett kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a beruházás során az oktatás zavartalan működése biztosított legyen.

A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

EFOP-4.1.3-17-2017-00041 pályázat szerződései:

További információ kérhető:

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Gyöngyi Alexandra
projektmenedzser
tel: +36 63 795 204
e-mail: ojSYBd3zNZYWxleGFuZHJhLmd5b25neWlAa2suZ292Lmh1