SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Sajtóközlemény


SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
2018/09/27.


A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 109,93 millió forint. A tényleges felújítás a nyári szünetben zajlott le a tanítás zavarásának és a balesetveszély elkerülésének érdekében.

A projekt egyik eleme a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola székhelyintézménye esetében a kollégiumi vizesblokkok és 2 db tanulószoba nyílászáróinak cseréje, valamint a helyiségek festése volt. Ezen kívül széleskörű eszközbeszerzés fog megvalósulni bútorokkal, informatikai eszközökkel, ezek beszerzése még folyamatban van.
A pályázat másik fontos eleme, hogy a székhelyintézményhez tartozó 1. és 2. számú általános iskola épületeinek lapostető szerkezete elavult, több helyen beázott. A probléma régóta jelen volt mindkét épületnél, mivel egy korábbi munkálat során a teljes tetőréteg átázott, azóta nem tudott kiszáradni, ami miatt a teljes tetőszerkezet beomolhatott volna egy statikai vélemény alapján.
A projekt harmadik eleme a tagintézmény Pogányi Általános Iskola tetőterében tanterem kialakítása a kapcsolódó építőmesteri, elektromos és gépészeti munkákkal, valamint további tantermek és a tanári szoba felújítása.
A pályázat célja volt ezáltal a megfelelő tanulási és kollégiumi környezet kialakítása, energetikai korszerűsítés (amely hozzájárul az olcsóbb és környezetbarátabb fenntartáshoz), valamint közvetlen balesetveszély megszüntetése.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2018. december 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00039
A szerződött támogatás összege: 109 932 163 Ft
A támogatás mértéke: 100%