SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A PÉCSI KODÁLY ZOLTÁN GIMNÁZIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Sajtóközlemény

SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A PÉCSI KODÁLY ZOLTÁN GIMNÁZIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
2018/09/27.


A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás összege 44,02 millió forint. A tényleges felújítás a nyári szünetben zajlott le a tanítás zavarásának és a balesetveszély elkerülésének érdekében.

A projekt közvetlen célja a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium épületeinél keletkezett legfontosabb problémák megoldása volt, amelyek ellehetetlenítették a megfelelő színvonalú oktatást. A tornacsarnok északi fala, teljesen átázott, hullott róla a vakolat, ami nem esztétikus és rendkívül balesetveszélyes, emiatt felújításra és szigetelésre volt szükség.
A másik jelentős probléma volt, hogy a gimnázium aulája felett található lapostető beázott, szigetelni kellett.
Ezen kívül a rendkívül rossz állapotban lévő vizesblokkokat is felújították.
A tornacsarnok felújítás egyébként nemcsak a balesetveszély megszüntetését szolgálta, hanem hozzájárult a mindennapos testnevelés megvalósításához.
A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. Meggyőződésünk, hogy az iskola infrastrukturális fejlesztése nemcsak a tanulók környezetét teszi szebbé, hanem a jobb tanulmányi eredményekhez is hozzájárul. Ez fokozza az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást és emeli az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 18. – 2018. december 31.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.3-17-2017-00012
A szerződött támogatás összege: 44 018 356 Ft
A támogatás mértéke: 100%