Az Őriszentpéteri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett neve: Szombathelyi Tankerületi Központ
Projekt címe: Az Őriszentpéteri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Projekt időtartama: 2017.12.04. - 2022.03.31.
Támogatói döntés időpontja: 2017.12.04.
Szerződéskötés időpontja: 2018.02.02.
A projekt összköltsége: 589 984 637 Ft
Elnyert támogatás összege: 441 565 485 Ft
Hazai forrás: 148 419 152
Támogatás mértéke: 100%


Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül, „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című pályázati konstrukció keretében a Szombathelyi Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-2017-00126 azonosító számon sikeres pályázatot nyújtott be. A projekt a támogatói döntés értelmében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A támogatás célja a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása. Magyarország elaprózódott településszerkezetéből, az állami fenntartásban lévő általános iskolai nevelést-oktatást nyújtó intézményhálózat változatos struktúrájából fakadóan szakmailag megalapozatlanul eltérő. Az iskolák különböző kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és színvonalon biztosítják a feladatellátást. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók, legyenek akár hátrányos helyzetűek, tanulási nehézséggel küzdők, akár kiemelten tehetségesek vagy átlagos képességűek, lakjanak nagyvárosban vagy kistelepülésen. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a fejlesztés következtében a támogatott köznevelési intézményekben minőségi, az iskolai nevelés- oktatás alapfeladatait támogató és kiegészítő sajátos funkciók, szolgáltatások és lehetőségek – a megjelölt feladatellátási helyén lokálisan, illetve aránytalan teher, többletköltség és az egyenlő bánásmód követelményének sérelme nélkül – legyenek elérhetőek és biztosítottak. A fejlesztés célja, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények az esélyteremtés eszközeként, biztosítsák a hátránykompenzációt  szolgáló  pedagógiai  infrastrukturális  és  eszköz-ellátottsági  feltételek megteremtését. Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményekben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek - különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok  követelményei  szerinti  alapfokú  művészetoktatás,  a  tehetséggondozás  és  a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek és eszközök.

A projekt szakmai tartalma:

1.    Építési beruházás:

A jelen pályázati forrás segítségével az iskola fejlesztése iskolaépület bővítéssel, a régi iskolaépület részleges felújításával, az új iskolaépület részleges átalakításával valósul meg.

 

    Az iskolaépület bővítése:

A tervezett bővítmény alapterülete: 490 nm.

Tervezett helyiségek: két tanterem (2x55m2), könyvtár (55m2), természettudományos labor (120m2), technika terem (70m2), közlekedő+előtér földszint (120m2), közlekedők+lift emelet (80m2), vizes blokkok (35m2)

b)      Meglévő iskolaépület átalakítása, felújítása

A következő helyiségek kerülnek kialakításra, vagy felújításra a már meglévő épületben.

Az érintett helyiségek részletesen:

 Tanári   (39m2), tanterem (54n2), két szertár (2x17m2), grafika terem  (54m2), nyelvi labor (36m2), két művészeti terem (25 és 21m2), fejlesztő terem (10m2), akadálymenetes wc (6m2), közlekedő a földszinten (23m2), technikai öltöző (8m2), raktár (2m2).

c)     Fejlesztések a mindennapos testnevelés:

A jelenlegi tornaterem mellé bővítményként 40 nm új épületrész építését tervezzük. A bővítményben egy 10 nm alapterületű orvosi szoba, valamint egy 30 nm alapterületű sportszertár kap helyet.

Az építés tervezett alapterülete: 40 nm.

A szabvány előírásainak megfelelően tervezzük a sportudvar fejlesztése az alábbi egységekkel történik:

A kézilabda pálya fedése rugalmas burkolattal, távolugró pálya, súlylökő pálya, 3 sávos 80 m hosszú futópálya , szabadtéri konditerem kialakítása. 

A kézilabda pálya fedése rugalmas burkolattal, távolugró pálya, súlylökő pálya, 3 sávos 80 m hosszú futópálya, szabadtéri konditerem kialakítása.

 2.    Eszközbeszerzés:

Az új épületrészben és a felújított már meglévő épületben közel 69.798.853,-Ft értékben valósul meg eszközbeszerzés, mely hozzájárul a színvonalas oktatás megteremtéséhez. Az eszközök között bútorok, IKT és tanulói eszközök, sporteszközök, valamint a természettudományi labor kialakításához szükséges eszközök kerülnek beszerzésre. Ezen túl a tanulóink utaztatását szolgálja a terveink szerint beszerzendő iskolabusz.