A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett neve: Szombathelyi Tankerületi Központ
Projekt címe: A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Projekt időtartama: 2017.09.01-2023.05.31.
A projekt összköltsége: 945 299 198 Ft
Elnyert támogatás összege: 593 516 197 Ft
Hazai forrás: 351 783 001 Ft
Támogatás mértéke: 100%


Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül, „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című pályázati konstrukció keretében a Szombathelyi Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-2017-00091 azonosító számon sikeres pályázatot nyújtott be. A projekt a 2017.08.28. napon kelt támogatói döntés értelmében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A támogatás célja a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása. Magyarország elaprózódott településszerkezetéből, az állami fenntartásban lévő általános iskolai nevelést-oktatást nyújtó intézményhálózat változatos struktúrájából fakadóan szakmailag megalapozatlanul eltérő. Az iskolák különböző kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és színvonalon biztosítják a feladatellátást. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók, legyenek akár hátrányos helyzetűek, tanulási nehézséggel küzdők, akár kiemelten tehetségesek vagy átlagos képességűek, lakjanak nagyvárosban vagy kistelepülésen. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a fejlesztés következtében a támogatott köznevelési intézményekben minőségi, az iskolai nevelés- oktatás alapfeladatait támogató és kiegészítő sajátos funkciók, szolgáltatások és lehetőségek – a megjelölt feladatellátási helyén lokálisan, illetve aránytalan teher, többletköltség és az egyenlő bánásmód követelményének sérelme nélkül – legyenek elérhetőek és biztosítottak. A fejlesztés célja, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények az esélyteremtés eszközeként biztosítsák a hátránykompenzációt  szolgáló  pedagógiai  infrastrukturális  és  eszköz-ellátottsági  feltételek megteremtését. Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményekben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek - különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok  követelményei  szerinti  alapfokú  művészetoktatás,  a  tehetséggondozás  és  a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek és eszközök.

A projekt szakmai tartalma:

1.    Építési beruházás:

 

A jelen pályázati forrás segítségével az iskola fejlesztése egy új építésű „A” típusú, öltözői blokkal, öltözőkkel, szertárral ellátott tornacsarnokkal, egy háromszintes iskolaépület bővítéssel, a régi iskolaépület részleges felújításával, az új iskolaépület részleges átalakításával valósul meg.

 

a)      Új fejlesztésű tornacsarnok:

Az új csarnoképület a jelenlegi iskolaépület északi oldalán épül meg. A jelenlegi épülettel egy nyaktaggal a közlekedőn keresztül csatlakozik a zsibongó légteréhez. A tornacsarnok előírt 15x30 m-es csarnokán kívül két öltöző, vizes blokkokkal egy tanári szoba, orvosi helyiség és szertár és egy kis galéria is létesül (összesen kb.762 m2)

 

b)     Az iskolaépület bővítése:

Az iskolaépület bővített háromszintes épületrészében a következő helyiségek kerülnek megvalósításra:

 

·      a földszinten két tanterem (55-55m2), valamint egy fejlesztő szoba (26 m2) illetve fiú-lány vizesblokk és akadálymentesített WC,

·      az 1. emeleti szinten egy csoportszoba (kb. 26 m2), egy természettudományos szaktanterem várakozóval, vegyszerraktárral, előkészítővel (kb. 120m2), illetve fiú-lány vizesblokk és akadálymentesített WC,

·      a 2. emeleti szinten egy tanterem (55m2) valamint egy szertár (min. 15m2), egy művészeti szaktanterem (kb. 75 m2), valamint fiú-lány vizesblokk és akadálymentesített WC.

A meglévő épülethez az új épületrész egy függőleges közlekedést biztosító, lifttel ellátott lépcsőházi blokkal csatlakozna. Az újépítésű helyiségekbe szükséges kézmosót elhelyezni.

 

c)      Meglévő iskolaépület átalakítása, felújítása

 

A meglévő épület átalakításával a következő helyiségeket kívánjuk korszerűsíteni:

·           A földszinten a jelenlegi kazánház helyén egy technika szaktantermet, szertárral kb. 50m2 (feltöltés, új nyílászárók, festés, villanyszerelés, új burkolatok), a jelenlegi teakonyha és fejlesztő-helyiség helyén egy csoportszobát (kb. 26m2) kívánunk kialakítani (új burkolat, festés, gépészeti javítás).

·           az első emeleten tanári helyiséget, a titkárságot, igazgatóhelyettesi és igazgatói irodát szükséges felújítani és kibővíteni kb. 6 m2-rel (festés, parkettázás, villanyszerelés, stb.). A jelenlegi kisméretű tanterem helyén könyvtárat kívánunk létrehozni (új festés). A jelenlegi informatika termet és szerver szobát szükséges kibővíteni kb. 12 m2-rel a zsibongó terhére, valamint felújítani (új burkolat, festés, hanggátló fal beépítése, térelválasztó mozgatható fal elhelyezése, villanyszerelés, radiátorok cseréje), hogy nyelvi laborként is működhessen.


2.    Eszközbeszerzés:

 

Az új épületrészben és a felújított már meglévő épületben közel 26,6 MFt értékben valósul meg eszközbeszerzés, mely hozzájárul a színvonalas oktatás megteremtéséhez. Az eszközök között bútorok, IKT és tanulói eszközök, sporteszközök, valamint a természettudományi labor kialakításához szükséges eszközök kerülnek beszerzésre.

Győrvár fejlesztése