A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI HUNYADI MÁTYÁS MAGYAR-ANGOL KTNY ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

infrastrukturális fejlesztés a TÖRÖKSZENTMIKLÓSI HUNYADI MÁTYÁS MAGYAR – ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLában

A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.  A Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával 549.741.601 forintból újulhat meg az érintett köznevelési intézmény.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. szeptember 30.

Az iskolafejlesztés során a jelenleg kétemeletes, tetőtéri kialakítású intézmény egy új szinttel bővül, melynek bruttó területe: 1178,54 m2. Az új emeleti szint ad helyet 3 új tanteremnek, egy művészeti, egy természettudományi szaktanteremnek és hozzá kapcsolódó szertáraknak, valamint a nyelvi labornak is. Emellett egy csoportszoba és egy fejlesztő szoba is kialakításra kerül. Az emeletráépítéssel megszűnik a jelenlegi zsúfoltság, az épület rendelkezni fog megfelelő számú és méretű oktatási nevelési helyiséggel (17 tanterem+4 szaktanterem+4 csoportszoba +fejlesztő szoba, összesen 26 helyiség a korábbi 21, jogszabályok szerint nem megfelelő méretű helyiséggel szemben).

A tantermek számának növekedése lehetővé teszi azt, hogy az iskola minőségi oktatást biztosítson. Az új tantermek és csoportszobák kialakításával lehetőség nyílik arra, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók egyéni differenciált fejlesztése megvalósulhasson. A szaktárgyak megtartására alkalmas terek fejlesztésével növekszik a tanulók kompetenciája, az iskolai könyvtár felszabadulása támogatja az önálló kutatómunkát, ismeretszerzést, a tanulmányi versenyekre való hatékony felkészülést. A fejlesztőszoba biztosításával megvalósul a sajátos nevelési igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséges (BTMN) diákok differenciált képességfejlesztése, a hátránycsökkentés folyamata méltányos körülmények között valósul meg. A művészeti oktatás szaktantermi fejlesztése hozzájárul a művészeti oktatás magas színvonalához, a kreativitás fejlesztéséhez.

A bővítéssel a nevelőtestület számára is elegendő hely áll rendelkezésre a napi oktatómunkára való felkészülésre, a hátránycsökkentő módszerek alkalmazására történő előkészületekre.

Összességében a bővítés hozzájárul az intézmény alapító okiratában foglalt feladatainak jogszabályoknak megfelelő módon történő ellátásához, a Pedagógiai Programban foglalt esélyteremtő lépések megvalósításához. Nő az iskola versenyképessége, vonzereje, eredményessége, mely hozzájárul a hosszú távú működéshez, fennmaradáshoz.

Kedvezményezett neve: Karcagi Tankerületi Központ

A projekt címe: A törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00058

A szerződött támogatás összege: 549.241.601 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.