INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS INDUL AZ IGALI BATTHYÁNY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Kaposvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-2017-00038 számú, „Infrastrukturális fejlesztés az Igali Batthyány Károly Általános Iskolában” című pályázaton belül 596,8 millió forintos támogatást nyert el a projekt megvalósítására, így legkésőbb 2020. november 30-ig megkezdődhet az iskolaépület felújítása, bővítése. A megújult intézményt a tervek szerint 2021. július 31-ig adják át.

Az iskola egy új szárnnyal bővül, amely önálló épületegyüttest alkot a bővítendő tornateremmel. A már meglévő épületrészekben is történnek kisebb átalakítások és helyiség-átcsoportosítások, így mobil informatika termet alakítunk ki az első emeleten, a jelenlegi nyelvi terem helyén. A logopédiai termet áthelyezzük a főépület földszintjére a speciális nevelési helyiségek mellé és különállóvá válik a tornaterem is a főépülettel összekötő fedett folyosórész elbontásával. Az iskolaudvaron játszóteret alakítunk ki a kisebb korosztálynak.

A pályázati támogatásból 40 millió forint értékben szerzünk be a XXI. századi oktatás elvárásainak megfelelő nyelvi laboreszközöket, interaktív megjelenítőket, vegyszerszekrényeket, kis- és nagy értékű laborfelszerelést, modelleket, iskolabútorokat, sport- és művészeti eszközöket. Korszerűsítjük a természettudományos labort, illetve egy nyelvi labort, és egy mobilinformatika termet is. A fejlesztés eredményeként 300 tanuló fogadására alkalmas, modern oktatási intézményt adunk át. A projekt időtartama alatt a nevelő-oktató munka ellátása folyamatosan biztosított.