„Elektromos hálózat megújítása a Kiskőrösi Tankerületi Központ oktatási intézményeiben”

Kedvezményezett neve

Kiskőrösi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-4.1.12-22-2023-00045

Projekt címe

„Elektromos hálózat megújítása a Kiskőrösi Tankerületi Központ oktatási intézményeiben”

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A szerződött támogatás összege (Ft)

290 999 154,-Ft

A projekt tartalmának bemutatása

A köznevelési intézményekben, azon belül az általános iskolákban, középiskolákban és gimnáziumokban a következő időszakban jelentős digitális infrastruktúra-fejlesztés valósul meg. Ennek során a korábbinál lényegesen több digitális eszköz lesz napi szinten, akár párhuzamosan is használatban, ami korábban nem jelentkező kihívást jelent az iskolák elektromos hálózatainak megbízható működésére. Az elmúlt évszázadban épült iskolák elektromos terhelését lényegesen kisebbre tervezték, illetve a korábban nem feltétlenül oktatási célra épült épületekben kialakított iskolák esetében pedig ilyen tervezés nem is történt. Annak idején csupán a világítás biztosítására szolgáló lámpák és a fűtési rendszer alkották a fogyasztás jelentős részét, minimális esetben növelte meg a terhelést az írásvetítők használata. A köznevelési intézményekben használt IKT eszközök darabszámának növekedése megköveteli a stabil, korszerű elektromos hálózat meglétét. Az előbb említettek miatt az iskoláknak helyt adó épületek egy része esetében szükség van az elektromos hálózat felújítására, a régi hálózat bizonyos elemeinek eltávolítására, és az elektromos hálózat újratervezésére az igényeknek megfelelően. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy a Kiskőrösi Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó Kiskőrös, Kiskunhalas Kunszentmiklós járások hat intézményében azonos tanulási környezetet biztosítsunk, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Az iskolák elektromos hálózatának felújításával hozzá kívánunk járulni a köznevelési intézmények megújulásához, a digitális oktatás működését lehetővé tevő, korszerű infrastrukturális környezet biztosításához.

Ezen célok figyelembe vételével a Kiskőrösi Tankerületi Központ a pályázati forrás segítségével biztosítja a fenntartása alá tartozó hat intézmény helyi igényekre és hiányosságokra alapozott infrastrukturális fejlesztését, elektromos hálózatának megújítását, a minőségi neveléshez-oktatáshoz való hozzájutást. Infokommunikációs akadálymentesítés is megvalósul a projekt keretein belül.

Fejlesztésben érintett köznevelési intézmények:

- Kiskőrösi Bem József Általános Iskola Páhi Általános Iskolája

- Kiskőrösi Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája

- Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola

- Kiskunhalasi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola

- Kelebiai Farkas László Általános Iskola

- Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium

Információ kérhető: AAaHQqH3Om3a2lza29yb3NAa2suZ292Lmh1

A projekt megkezdésének dátuma

2023. január 24.

A projekt tervezett befejezési dátuma

2023. október 31.