Hírek

2023. május 5. 7:35

Iskolatej ajánlattételi kiírás 2023

A Kiskőrösi Tankerületi Központ iskolatej ajánlattételi felhívása.

2023. április 27. 7:01

Magasabb vezetői pályázatok meghirdetése

Magasabb vezetői pályázatok

A Kiskőrösi Tankerületi Központ a fenntartott köznevelési intézményekben az alábbi magasabb vezetői pályázatokat hirdeti meg a mellékelt dokumentumokban található feltételekkel:

2023. április 20. 7:32

Intézményvezető-helyettesi pályázatok kiírása

A Kiskőrösi Tankerületi Központaz általa fenntartott intézményekben az alábbi intézményvezető-helyettesi
(magasabb vezetői) pályázatokat hirdeti meg a mellékelt dokumentumokban található feltételekkel. A pályázati
felhívások a személyügyi központ honlapján (kozszolgallas.ksz.gov.hu) 2023. április 20-án kerülnek közzétételre.

2023. április 18. 14:18

Iskolagyümölcs ajánlattételi kiírás 2023

A Kiskőrösi Tankerületi Központ iskolagyümölcs ajánlattételi felhívása.

2023. március 24. 11:52

A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola intézményvezetői álláspályázati felhívására beérkezett pályázat részét képező vezetési program közzététele

Balázsics Zoltán vezetői programja

2023. március 24. 11:41

A kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium intézményvezetői álláspályázati felhívására beérkezett pályázat részét képező vezetési program közzététele

Nagy István Ernő vezetői programja

2023. március 21. 13:26

Általános iskolai beiratkozás 2023/2024-es tanév

A Kiskőrösi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése alapján Közleményt ad ki a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról a mellékelt dokumentum szerint.
Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése alapján a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 8.§-a értelmében.

2023. február 20. 7:30

Intézményvezetői álláspályázat – Bernáth Lajos Kollégium

A Kiskőrösi Tankerületi Központ az általa fenntartott Bernáth Lajos Kollégium (6400 Kiskunhalas, Bajza utca 1/a.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására pályázatot hirdet a mellékelt dokumentumban található feltételekkel.
A pályázati felhívás a személyügyi központ honlapján (kozszolgallas.ksz.gov.hu) 2023. február 20-án került közzétételre.

2023. február 20. 7:29

Intézményvezetői álláspályázat - Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola

A Kiskőrösi Tankerületi Központ az általa fenntartott Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola (6440 Jánoshalma, Béke tér 11.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására pályázatot hirdet a mellékelt dokumentumban található feltételekkel.
A pályázati felhívás a személyügyi központ honlapján (kozszolgallas.ksz.gov.hu) 2023. február 20-án került közzétételre.

2022. november 8. 13:25

A Kunpeszéri Általános Iskola intézményvezetői álláspályázati felhívására beérkezett pályázat részét képező vezetési program közzététele

Losonczi Józsefné pályázó vezetési programja.