A Csabrendeki Általános Iskola elektromos rendszerének megújítása

A projekt azonosító száma:                 EFOP-4.1.12-22-2023-00009

A kedvezményezett neve:                    Balatonfüredi Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg:                  43.582.256,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban):              100%

A projekt zárás időpontja:                  2023.08.31.

A támogatási kérelem indokoltsága, célja:

A korábbi évek felújításai az épület belső, erősáramú elektromos hálózatát nem, vagy csak igen csekély mértékben érintették, miközben a digitális eszközök darabszámának használata megnövekedett. Az épület elektromos hálózata elavult, a jelen kor elvárásainak egyre kevésbé felel meg. Ez folyamatosan megmutatkozik az érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok során. Az elektromos hálózat terhelése folyamatosan növekszik többek között az IKT eszközök használata miatt is. Ezen problémák szükségessé teszik az elektromos hálózat fejlesztését, felújításást, a régi hálózat bizonyos elemeinek eltávolítását. A fejlesztés egyik célja az egyre növekvő digitális-infrastruktúra fejlesztés miatt a stabil, korszerű elektromos hálózat meglétének biztosítása, további cél a tanulók tanulási környezetének biztosítása révén minőségi, támogató, értékközvetítő oktatásban részesítése.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - 2023. 09. 11. - A Csabrendeki Általános Iskola elektromos rendszerének megújítása