Táborozni mindig jó!

TÁBOROZNI MINDIG JÓ!

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program” című EFOP-3.1.6-16 kódszámú pályázati felhívásra. 
A támogatási kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. december 08. napján EFOP-3.3.5-19-2020-00062 azonosítószámon támogatásra érdemesnek ítélte.

Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 
Projekt címe: Táborozni mindig jó!
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.5-19-2020-00062
Projekt összköltsége: 45.264.346 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projektidőszak: 2021. június 1. – 2021. szeptember 30.

Projekt tárgya:
2021. év 26-27. hetében az intézmények részvételével olyan tematikus napközis és bentlakásos programok valósulnak meg 1-8. évfolyamos tanulóinak bevonásával (témamodulok és módszertani segédanyagok használatával), amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.

A pedagógusok, animátorok szervezett képzéseken, szakmai fórumokon vesznek részt. A programokba bevonására kerülnek önkéntesek és az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók is.

A projektben résztvevő köznevelési intézmények:
Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (székhelyintézmény),
Csongrád és Térsége Általános Iskola Bokrosi Általános Iskolája (tagintézmény),
Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája (tagintézmény),
Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája (tagintézmény),
Csongrád és Térsége Általános Iskola László Gyula Általános Iskolája (tagintézmény),
Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája (tagintézmény),
Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola
Szentesi Koszta József Általános Iskola
Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola,
Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Almási Tagintézménye)

A beruházás az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

További információ kérhető:


Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Horvát Imre János

projektmenedzser

tel: +36 62/795-215

e-mail: IxJeBRFGK6mMQ2MzamFub3MuaW1yZS5ob3J2YXRAa2suZ292Lmh1