EFOP-3.3.5-19-2020-00050 azonosítószámú CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM ENCSI ÉS SZIKSZÓI JÁRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI DIÁKJAI SZÁMÁRA című projekt.

Kedvezményezett neve

Szerencsi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-3.3.5-19-2020-00050

Projekt címe

„CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI

PROGRAM ENCSI ÉS SZIKSZÓI JÁRÁS

ÁLTALÁNOS ISKOLAI DIÁKJAI SZÁMÁRA”

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A szerződött támogatás összege

70 400 000 Ft

A projekt tartalmának bemutatása

Szerencsi Tankerületi Központ    EFOP-3.3.5-19-2020-00050  azonosító számú „CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM ENCSI ÉS SZIKSZÓI JÁRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI DIÁKJAI SZÁMÁRA”  című projekt keretében  70.400.000 Ft-ot nyert el.

A program erősiti az iskolához és a tanuláshoz való pozitív hozzáállást, a motivációt, illetve a tanulás közösségi élménnyé formálását a tanulókban.

A bentlakásos és napközis programok 2021 nyarának 25. és 26. hetében fognak megvalósulni.

A projekt megkezdésének dátuma

2021.04.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma

2021.09.30.