EFOP-3.3.5-19-2020-00049 azonosítószámú Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szerencs és Tokaj térségben című projekt

Kedvezményezett neve

Szerencsi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-3.3.5-19-2020-00049

Projekt címe

„Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szerencs és Tokaj térségben”

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A szerződött támogatás összege

70 400 000 Ft

A projekt tartalmának bemutatása

Szerencsi Tankerületi Központ    EFOP-3.3.5-19-2020-00049  azonosító számú „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Szerencs és Tokaj térségben”  című projekt keretében  70.480.000 Ft-ot nyert el.

A program erősiti az iskolához és a tanuláshoz való pozitív hozzáállást, a motivációt, illetve a tanulás közösségi élménnyé formálását a tanulókban.

A bentlakásos és napközis programok 2021 nyarának 25. és 26. hetében fognak megvalósulni.

A projekt megkezdésének dátuma

2021.04.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma

2021.09.30.