„CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT ISKOLÁIBAN”

EFOP-3.3.5-19-2020-00037

„CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A SIÓFOKI TANKERÜLETI KÖZPONT ISKOLÁIBAN”

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    „CSODASZARVAS ISKOLAI                                                                     KÖZÖSSÉGI PROGRAM                                                                             MEGVALÓSÍTÁSA A SIÓFOKI                                                                 TANKERÜLETI KÖZPONT                                                                         ISKOLÁIBAN”

Projekt azonosító száma:                 EFOP-3.3.5-19-2020-00037

A támogatás összege:                      84 852 060 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2021.04.01.-2021.09.30.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények


 • Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Andocs, Szent Ferenc tér 8.)

 • Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  (Balatonboglár, Árpád utca 5.)

 • Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola
  (Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca 9.)

 • Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola
  (Balatonvilágos, József Attila utca 137/A.)

 • Buzsáki Általános Iskola
  (Buzsák, Fő tér 2.)

 • Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
  (Lengyeltóti, Csokonai Vitéz Mihály utca 15.)

 • Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolája (Marcali, Mikszáth Kálmán utca 10.)

 • Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Marcali, Széchenyi István utca 60.)

 • Ladi János Általános Iskola
  (Mesztegnyő, Kossuth Lajos utca 33.)

 • Siófoki Széchenyi István Általános Iskola
  (Siófok, Kele utca 33.)

 • Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Siófok, Március 15. park 2.)

 • Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajszi Tagintézménye (Somogyfajsz, Kastélykert 2.)

 • Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Somogyvár, Kaposvári utca 4.)

 • Szent László Király Általános Iskola
  (Somogyvár, Kossuth Lajos utca  32.)

 • Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Törökkoppány, Petőfi Sándor utca 1.)

 

 

Projekt tartalmának bemutatása

 

Pályázati programunk célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése.


Cél a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.


Tankerületi Központunkhoz tartozó oktatási intézményekből 15 általános iskolát választottunk ki, ahonnan 781 diákot vonunk be a program megvalósítása során. A bevont 781 főből terveink szerint 181 fő hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű.


A tervezés során figyelembe vettük, hogy egyenlő esélyű hozzáférést biztosítsunk a HH és HHH-s gyermekeknek. A tervezett programokba bevonásra kerülnek SNI-s és BTM-es tanulók is.


Lehetőséget adunk, illetve számítunk is a megvalósítás során a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolásokra is a programok megvalósítása során. Összesen 12 fő bevonását tervezzük.


A megvalósítás során az alábbi témamodulok köré szerveződnek a közösségi programok:


Közlekedés, KRESZ, sport, egészségre nevelés

Nomád, kaland


Napközis jellegű programjainkat helyben, a fejlesztésbe bevont iskolában szervezzük meg, míg bentlakásos programok helyszínéül minősített szálláshelyet választunk.


Projektünk hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás csökkentéséhez, valamint az iskolai eredményesség javulásához.