Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kiskőrösi Tankerület Intézményeiben

Klikk a videó lejátszásához!

Kedvezményezett neve

Kiskőrösi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-3.3.5-17-2017-00040

Projekt címe

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kiskőrösi Tankerület Intézményeiben

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A szerződött támogatás összege (Ft)

109.167.113,- Ft

A projekt tartalmának bemutatása

A pályázatba bevont intézmények száma 23: 1. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola: 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11.

2.         Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola: 6323 Dunaegyháza, Iskola u. 1.

3.         Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola: 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6.

4.         Farkas László Általános Iskola: 6423 Kelebia, Ady E. u. 110.

5.         Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 6098 Tass, Dunai út 24.

6.         Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium: 6440 Jánoshalma, Béke tér 11.

7.         Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 17.

8.         Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola: 6400 Kiskunhalas, Fazekas M. u. 1.

9.         Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola Balotaszállási Tagintézménye: 6412 Balotaszállás, Balassi u. 31.

10.       Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola: 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.

11.       Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola: 6400 Kiskunhalas, Nyírfa u. 23.

12.       Kisszállási Sallai István Általános Iskola6421 Kisszállás, Iskola u. 20-22.

13.       KT Bem József Általános Iskola: 6200 Kiskőrös, Vasvári P. u. 2.

14.       KT Bem József Általános Iskola Boróka Általános Iskolája: 6235 Bócsa, Kecskeméti u. 1.

15.       KT Bem József Általános Iskola Csengődi Általános Iskolája: 6222 Csengőd, Béke tér 2-4.

16.       KT Bem József Általános Iskola Soltszentimrei Általános Iskolája: 6223 Soltszentimre, Szent Imre u. 18.

17.       Kunfehértói Általános Iskola: 6413 Kunfehértó, Úttörő tér 7.

18.       Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola: 6045 Ladánybene, Fő u. 72.

19.       Kunpeszéri Általános Iskola: 6096 Kunpeszér, Petőfi S. u. 16.

20.       Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 8.

21.       Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola: 6086 Szalkszentmárton, Petőfi S. tér 12.

22.       Tompai Szabó Dénes Általános Iskola: 6422 Tompa, Bem u. 22-24.

23.       Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.

A projekt keretében az egyes településen lévő oktatási intézmények közül zömében általános iskolák valósítják meg a pályázati felhívásban megfogalmazott célokat melyek között egyebek mellett nagy hangsúlyt kap a köznevelés minőségi fejlesztése a nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül az élményalapú tanulás módszertani megalapozása, a tanulás közösségi élménnyé formálása. A felhívással összhangban a megvalósítási helyszíneken 2018. és 2019. júniusának utolsó két hetében tematikus programok kialakítása keretében mintegy 2206 tanuló és 220 pedagógus, valamint önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot teljesítők bevonásával napközis és bentlakásos táborokat szervezünk. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projekt keretében kidolgozott tematikus programok közül az intézmények a következő témaköröket választották ki: Környezetvédelem, természetismeret, Környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás, Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, anyanyelvápolás, Művészeti nevelés, Sport, egészségre nevelés, Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás. Lehetőség nyílik olyan tanulási módok és szervezési megoldások kipróbálására, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését. A bevont pedagógusok munkáját képzésen részt vett animátorok, önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot teljesítők segítik. A szakmai programok koordinációját az ilyen jellegű tevékenységek lebonyolításában jártas projektmenedzsment szervezet segíti a szakmai vezetővel és a projekt asszisztenssel összhangban. A Tankerület vezetése és a programban résztvevő szakmai megvalósítók is bíznak abba, hogy a sikeres lebonyolítás lehetőséget teremt a már tesztelt és beváltnak minősített programok hosszútávon történő alkalmazására.  Így ha csak részben is, de hozzájárulhatunk a tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséhez.

A projekt megkezdésének dátuma

2018. március 1.

A projekt tervezett befejezési dátuma

2019. augusztus 31.