Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása a Hatvani Tankerületi Központban

Projektzáró Sajtóközlemény

2019. 09. 12.

Hatvani Tankerületi Központ

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

 

A Hatvani Tankerületi Központ 200 millió forint támogatást nyert „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása a Hatvani Tankerületi Központban” című pályázatával. A Széchenyi 2020 programban az Európai Szociális Alap támogatásával szerveztük meg az informális közösségi programokat a Hatvani Tankerület 18 intézményének bevonásával.

A pályázat megvalósításának időszaka: 2018.03. 01.–2019.08.31.

 

A pályázat fő célja volt, hogy a gyerekek alap- és kulcskompetenciái, problémamegoldásuk fejlődjön, és az egészségtudatos magatartásuk formálódjon. A cél eléréséhez a tanárok informális és nem formális módszertant dolgoztak ki, és azokat pilot rendszerben tesztelték. A módszertan kidolgozásában a pedagógusok az Oktatási Hivatallal szoros együttműködésben dolgoztak. A tematikus tanulási alkalmakat 2018 és 2019 júniusának harmadik és negyedik hetében szerveztük meg, napközis és bentlakásos formában, több, mint 4000 tanuló részvételével. A szakmai tapasztalatok beépültek az intézmények pedagógiai programjába is, ilyen módon hosszú távú eredménye lesz a projektnek. A megvalósuló képzések hozzájárultak a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez. Emellett a programok támogatták az integrált oktatást; és a korszerű pedagógiai módszertanok szélesebb körű elterjedését.

 

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00009

Támogatás összege: 200 000 000 Ft

Támogatás mértéke:100 %

 

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu./hatvan oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: EIfAAzPJHzhSkzYJli811VgmrgGaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==


Projektindító Sajtóközlemény

2018. 03. 01.

Hatvani Tankerületi Központ

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA a Hatvani Tankerületi Központ INTÉZMÉNYEIBEN

 

A Hatvani Tankerületi Központ 200 millió forint támogatást nyert „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása a Hatvani Tankerületi Központban” című pályázatával. A Széchenyi 2020 programban az Európai Szociális Alap támogatásával szervezzük meg az informális közösségi programokat a Hatvani Tankerület 18 intézményének bevonásával.

A pályázat megvalósításának időszaka: 2018.03.01.–2019.08.31.

 

A pályázat fő célja hogy a gyerekek alap- és kulcskompetenciái, problémamegoldásuk fejlődjön, és az egészségtudatos magatartásuk formálódjon. A cél eléréséhez a tanárok informális és nem formális módszertant dolgoznak ki, és tesztelik pilot rendszerben. A módszertan kidolgozásában a pedagógusok az Oktatási Hivatallal szoros együttműködésben dolgoznak majd. A tematikus tanulási alkalmakat 2018 és 2019 júniusának harmadik és negyedik hetében szervezzük meg, napközis és bentlakásos formában, várhatóan összesen 4000 tanuló részvételével. A szakmai tapasztalatok beépülnek majd az intézmények pedagógiai programjába is, ilyen módon hosszú távú eredménye is lesz a projektnek. A megvalósuló képzések hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez. Emellett a programok támogatják az integrált oktatást; és a korszerű pedagógiai módszertanok szélesebb körű elterjedését.

 

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu./hatvan oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: NOFiAptWfgcfKsPUVc9TzDZTNlFjaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==